SFP/SFP+/SFP28/QSFP Module Quang Cisco

SFP/SFP+/SFP28/QSFP Module Quang Cisco
Khi bạn chọn được switch hay router, hãy nhớ mua kèm thêm module quang Cisco sfp hoặc sfp+ chính hãng, phụ kiện đấu nối quang cho đường trục mạng rất quan trọng cho hạ tầng hệ thống mạng doanh nghiệp ngày nay. 

Module quang Cisco Transceiver SFP Modules hỗ trợ các ứng dụng Ethernet, Sonet / SDH và Fibre Channel trên tất cả các nền tảng chuyển mạch và định tuyến của Cisco.
Các bộ thu phát có thể cắm được của Cisco cung cấp một giải pháp tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho việc áp dụng tại trung tâm dữ liệu, khuôn viên trường, mạng truy cập khu vực đô thị và mạng vòng và mạng lưu trữ. Danh mục các giao diện có thể cắm nóng của Cisco cung cấp một tập hợp các lựa chọn phong phú về tốc độ, giao thức, sự tiếp cận và các phương tiện truyền dẫn được hỗ trợ.

Các loại network module, SFP, SFP+, SFP28, QSFP đang được bán chạy

Cisco 40 Gigabit QSFP Module

Mã Module 40G Mô tả Khoảng cách
QSFP-40G-SR-BD= QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver 150 m
QSFP-40G-SR4-S= 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class 150 m
QSFP-40G-SR4= 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector 150 m
QSFP-40G-CSR4= QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module, MPO, 300M 400 m
WSP-Q40GLR4L-RF QSFP 40G Ethernet - LR4 Lite, LC, 2KM REMANUFACTURED 2 km
QSFP-40G-LR4-S= QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-Class 10 km
QSFP-40G-LR4= QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver, LC, 10KM 10 km
QSFP-40G-ER4= QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM 40 km
QSFP-100G-SR4-S= 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF 100 m
QSFP-40/100-SRBD= 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF 100 m
QSFP-100G-PSM4-S= 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF 500 m
QSFP-100G-SM-SR= 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C 2 km
QSFP-100G-CWDM4-S= 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF 2 km
QSFP-100G-LR4-S= 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF 10 km

Cisco 25 Gigabit SFP28 Module

Cisco SFP-H25G-CU1M 25GBASE-CR1 Copper Cable 1-meter  
Cisco SFP-H25G-CU1.5M 25GBASE-CR1 Copper Cable 1.5-meter  
Cisco SFP-H25G-CU2M 25GBASE-CR1 Copper Cable 2-meter  
Cisco SFP-H25G-CU2.5M 25GBASE-CR1 Copper Cable 2.5-meter  
Cisco SFP-H25G-CU3M 25GBASE-CR1 Copper Cable 3-meter  
Cisco SFP-H25G-CU4M 25GBASE-CR1 Copper Cable 4-meter  
Cisco SFP-H25G-CU5M 25GBASE-CR1 Copper Cable 5-meter  
Cisco SFP-25G-AOC1M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 1-meter  
Cisco SFP-25G-AOC2M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 2-meter  
Cisco SFP-25G-AOC3M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 3-meter  
Cisco SFP-25G-AOC4M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 4-meter  
Cisco SFP-25G-AOC5M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 5-meter  
Cisco SFP-25G-AOC7M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 7-meter  
Cisco SFP-25G-AOC10M 25GBASE-AOC Active Optical Cable 10-meter  
Cisco SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 Module for MMF  
Cisco SFP-10/25G-CSR-S 10/25GBASE-CSR SFP28 Module for MMF  
Cisco SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF  

Cisco 10 Gigabit SFP+ Module

SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 400 m
SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 400 m
SFP-10G-LRM= 10GBASE-LRM SFP Module 300 m
SFP-10G-LR-S= 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class 10 km
SFP-10G-LR= 10GBASE-LR SFP Module 10 km
SFP-10G-BXD-I= SFP+ Bidirectional for 10km, downstream 10 km
SFP-10G-BXU-I= SFP+ Bidirectional for 10km, upstream 10 km
SFP-10G-BX40D-I= SFP+ Bidirectional for 40km, downstream 40 km
SFP-10G-BX40U-I= SFP+ Bidirectional for 40km, upstream 40 km
SFP-10G-ER-S= 10GBASE-ER SFP Module, Enterprise-Class 40 km
SFP-10G-ER= 10GBASE-ER SFP Module 40 km
SFP-10G-ZR-S= 10GBASE-ZR SFP Module, Enterprise-Class 80 km
SFP-10G-ZR= Cisco 10GBASE-ZR SFP10G Module for SMF 80 km

Cisco SFP 1 Gigabit Ethernet GBIC Module

GLC-FE-100FX= 100BASE-FX SFP for FE SFP port 2 km
GLC-GE-100FX= 100BASE-FX SFP for GE SFP port 2 km
MGBT1 Gigabit Ethernet 1000 Base-T Mini-GBIC SFP Transceiver 100 m
MGBSX1 Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver 500 m
MGBLH1 Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver 40 km
GLC-TE= 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire 100 m
GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 1 km
GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 10 km
GLC-EX-SMD= 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM 40 km
GLC-ZX-SMD= 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM 70 km
GLC-BX-D= 1000BASE-BX SFP, 1490NM 10 km
GLC-BX-U= 1000BASE-BX SFP, 1310NM 10 km

Network Interface Module for Router Cisco

PVDM4-32= 32-channel DSP module  
PVDM4-64= 64-channel DSP module  
PVDM4-128= 128-channel DSP module  
PVDM4-256= 256-channel DSP module  
SM-X-PVDM-500= Up to 768-channel DSP module for 4xxx family  
SM-X-PVDM-1000= Up to 1024-channel DSP module for 4xxx family  
SM-X-PVDM-2000= Up to 2048-channel DSP module for 44xx family  
SM-X-PVDM-3000= Up to 3080-channel DSP module for 44xx family  
NIM-2FXSP= 2-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID  
NIM-4FXSP= 4-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID  
NIM-2FXO= 2-port Network Interface Module - FXO (Universal)  
NIM-4FXO= 4-port Network Interface Module - FXO (Universal)  
NIM-2FXS/4FXOP= 2-Port FXS/FXS-E/DID and 4-Port FXO Network Interface Module  
NIM-4E/M= 4-Port Network Interface Module - Ear and Mouth  
NIM-2BRI-NT/TE= 2-port Network Interface Module - BRI (NT and TE)  
NIM-4BRI-NT/TE= 4-port Network Interface Module - BRI (NT and TE)  
NIM-1MFT-T1/E1= 1 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module  
NIM-2MFT-T1/E1= 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module  
NIM-4MFT-T1/E1= 4 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module  
NIM-8MFT-T1/E1= 8 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module  
NIM-1CE1T1-PRI= 1 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module  
NIM-2CE1T1-PRI= 2 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module  
NIM-8CE1T1-PRI= 8 port Multiflex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module  
SM-X-1T3/E3= One port T3/E3 Service module  
NIM-1GE-CU-SFP= 1-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP  
NIM-2GE-CU-SFP= 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP  
SM-X-6X1G= SM-X module with 6-port dual-mode GE / SFP  
SM-X-4X1G-1X10G= SM-X module with 4-port dual-mode GE/SFP or 1-port 10G SFP+  
NIM-ES2-4= 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module  
NIM-ES2-8= 8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module  
NIM-ES2-8-P= 8-port POE/POE+ Layer 2 GE Switch Network Interface Module  
SM-X-ES3-16-P= SM-X EtherSwitch, L2/L3, SM, 16 GE, POE+  
SM-X-ES3-24-P= SM-X EtherSwitch, L2/L3, SM, 24 GE, POE+  
SM-X-ES3D-48-P= SM-X EtherSwitch, L2/L3, SM, 48 GE, 2 SFP, POE+  

Network Module for Switch Cisco 

Mã sản phẩm Mô tả Giá mới nhất
C3850-NM-4-1G=  Switch Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module  
C3850-NM-2-10G=  Switch Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module  
C3850-NM-4-10G=  Switch Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module  
C3850-NM-8-10G=  Switch Cisco Catalyst 3850 8 x 10GE Network Module  
C3850-NM-2-40G=  Switch Cisco Catalyst 3850 2 x 40GE Network Module  
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare  
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare  
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare  
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x MGig Network Module, spare  
C9200-NM-4X= Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module  
C9200-NM-4G= Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module  
C9200-STACK-KIT=    
C9200L-STACK-KIT=    
C3650-STACK-KIT=    
C9300L-STACK-KIT=    

Tìm hiểu qua datasheet tính năng đặc điểm các loại module quang Cisco 1G 10G 25G 40G 100G 

Cisco SFP 1G module datasheet
Cisco SFP+ 10G module datasheet
Cisco SFP28 25G module datasheet
Cisco QSFP 40G module datasheet
Cisco QSFP 100G module datasheet


>>>Xem thêm giá BST các mã module quang chính hãng của Cisco bán tại Netsystem:

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y

C9300X-NM-8M

Mã P/N: C9300X-NM-8M

C9300-NM-4M

Mã P/N: C9300-NM-4M

C9300-NM-2Y

Mã P/N: C9300-NM-2Y

C9300-NM-2Q

Mã P/N: C9300-NM-2Q

QSFP-100G-SR4-S

Mã P/N: QSFP-100G-SR4-S

QSFP-100G-DR-S

Mã P/N: QSFP-100G-DR-S

QSFP-100G-FR-S

Mã P/N: QSFP-100G-FR-S

QSFP-100G-LR-S

Mã P/N: QSFP-100G-LR-S

QSFP-100G-LR4-S

Mã P/N: QSFP-100G-LR4-S

QSFP-100G-ER4L-S

Mã P/N: QSFP-100G-ER4L-S

QSFP-100G-AOC1M

Mã P/N: QSFP-100G-AOC1M

QSFP-100G-CU1M

Mã P/N: QSFP-100G-CU1M

QDD-400-CU1M

Mã P/N: QDD-400-CU1M

QDD-400-CU2M

Mã P/N: QDD-400-CU2M

QDD-400-CU2.5M

Mã P/N: QDD-400-CU2.5M

QDD-400-CU3M

Mã P/N: QDD-400-CU3M

QDD-2X100-CWDM4-S

Mã P/N: QDD-2X100-CWDM4-S

QDD-2X100-SR4-S

Mã P/N: QDD-2X100-SR4-S

QDD-400G-LR8-S

Mã P/N: QDD-400G-LR8-S

QDD-400G-FR4-S

Mã P/N: QDD-400G-FR4-S

QDD-400G-DR4-S

Mã P/N: QDD-400G-DR4-S

SFP-10/25G-LR-I

Mã P/N: SFP-10/25G-LR-I

SFP-H25G-CU1M

Mã P/N: SFP-H25G-CU1M

SFP-H25G-CU1.5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU1.5M

SFP-H25G-CU2M

Mã P/N: SFP-H25G-CU2M

SFP-H25G-CU2.5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU2.5M

SFP-H25G-CU3M

Mã P/N: SFP-H25G-CU3M

SFP-H25G-CU4M

Mã P/N: SFP-H25G-CU4M

SFP-H25G-CU5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU5M

SFP-25G-AOC7M

Mã P/N: SFP-25G-AOC7M

SFP-25G-AOC5M

Mã P/N: SFP-25G-AOC5M

SFP-25G-AOC4M

Mã P/N: SFP-25G-AOC4M

SFP-25G-AOC3M

Mã P/N: SFP-25G-AOC3M

SFP-25G-AOC2M

Mã P/N: SFP-25G-AOC2M

SFP-25G-AOC1M

Mã P/N: SFP-25G-AOC1M

SFP-25G-AOC10M

Mã P/N: SFP-25G-AOC10M

QSFP-4SFP25G-CU1M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU1M

QSFP-4SFP25G-CU2M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU2M

QSFP-4SFP25G-CU3M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU3M

QSFP-4SFP25G-CU5M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU5M

SFP-10/25G-LR-S

Mã P/N: SFP-10/25G-LR-S

SFP-10/25G-CSR-S

Mã P/N: SFP-10/25G-CSR-S

SFP-25G-SR-S

Mã P/N: SFP-25G-SR-S

C9200-NM-2Y

Mã P/N: C9200-NM-2Y
$1

C9200-NM-2Q

Mã P/N: C9200-NM-2Q
$1

MGBT1

Mã P/N: MGBT1
$1

MGBLX1

Mã P/N: MGBLX1
$1

GLC-BX-U

Mã P/N: GLC-BX-U
$1

GLC-BX-D

Mã P/N: GLC-BX-D
$1

SFP-H10GB-CU1M

Mã P/N: SFP-H10GB-CU1M
$1

SFP-H10GB-CU3M

Mã P/N: SFP-H10GB-CU3M
$1

SFP-H10GB-CU5M

Mã P/N: SFP-H10GB-CU5M
$1

MGBSX1

Mã P/N: MGBSX1
VND 1,400,000

MGBLH1

Mã P/N: MGBLH1
VND 2,900,000

Cisco DS-SFP-FC8G-SW

Mã P/N: DS-SFP-FC8G-SW
$1-$180

Cisco DS-SFP-FC16G-SW

Mã P/N: DS-SFP-FC16G-SW
$1-$200

C9500-NM-8X

Mã P/N: C9500-NM-8X=
(60% OFF)

GLC-ZX-SMD

Mã P/N: GLC-ZX-SMD=
$1-$600

GLC-EX-SMD

Mã P/N: GLC-EX-SMD=
(70% OFF)

SFP-10G-LR-S

Mã P/N: SFP-10G-LR-S=
$1-$400

NIM-ES2-4

Mã P/N: NIM-ES2-4
VND 6,470,000

STACK-KIT Switch Cisco

Mã P/N: STACK-KIT
$1-$895

C9300-NM-4G=

Mã P/N: C9300-NM-4G
VND 5,400,000

C9300-NM-8X=

Mã P/N: C9300-NM-8X
VND 30,875,000

SFP-10G-SR-S=

Mã P/N: SFP-10G-SR-S=
$1-$600

Cisco C9200-NM-4G

Mã P/N: C9200-NM-4G

Cisco C9200-NM-4X

Mã P/N: C9200-NM-4X

GLC-LH-SMD

Mã P/N: GLC-LH-SMD=
$1-$200

GLC-TE

Mã P/N: GLC-TE
$1-$150

GLC-SX-MMD

Mã P/N: GLC-SX-MMD=
$1-$200

SFP-10G-SR

Mã P/N: SFP-10G-SR=
$1-$300

SFP-10G-LR

Mã P/N: SFP-10G-LR=
$1-$600

Cisco C3850-NM-4-10G

Mã P/N: C3850-NM-4-10G

Cisco C3850-NM-4-1G

Mã P/N: C3850-NM-4-1G
VND 5,100,000

Cisco C3850-NM-2-10G

Mã P/N: C3850-NM-2-10G