Thiết bị tường lửa Firewall Cisco

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco
Firewall Cisco là gì? Nó gồm các firewall dịch vụ, firewall Cisco cứng, firewall mềm cung cấp thế hệ tường lửa chống mối đe dọa đối với những người có yêu cầu an ninh bảo mật cao.

Thiết bị Firewall Cisco là thiết bị tường lửa bảo mật mạng giám sát lưu lượng mạng đến và đi và quyết định có cho phép hoặc chặn lưu lượng truy cập cụ thể dựa trên một bộ quy tắc bảo mật đã xác định hay không.

Tường lửa Firewall Cisco đã là một tuyến phòng thủ đầu tiên trong an ninh mạng trong hơn 25 năm. Firewall Cisco thiết lập một rào cản giữa các mạng nội bộ được bảo mật và được kiểm soát có thể tin cậy và không đáng tin cậy bên ngoài mạng, chẳng hạn như Internet. Tường lửa có thể là phần cứng, phần mềm hoặc cả hai.

Các dòng sản phẩm thiết bị tường lửa Firewall Cisco đang được ưa chuộng

Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9 Cisco ASA 5500 with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Firewall Cisco ASA5508-K9 Cisco ASA 8 ports GE, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes, 100 IPsec VPN, Active/Active, 80G SSD
Firewall Cisco ASA5506-K9 Cisco ASA 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower
Firewall Cisco ASA5512-FPWR-K9 ASA 5512-X with FirePOWER Services, 6GE data, AC, 3DES/AES, SSD
 
Firewall Cisco FPR2110-ASA-K9 FPR2110-ASA-K9 - Cisco Firepower 2100 Series Appliances
Firewall Cisco FPR2120-ASA-K9  FPR2120-ASA-K9 - Cisco Firepower 2100 Series Appliances
Firewall Cisco FPR2130-ASA-K9 Cisco Firepower 2130 ASA Appliance. 1U. 1 x NetMod Bay
Firewall Cisco FPR2120-NGFW-K9 Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance. 1U
Firewall Cisco FPR2130-NGFW-K9 Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance. 1U. 1 x NetMod Bay
Firewall Cisco ASA5545-FPWR-K9 Cisco ASA 5500-X Next Generation, ASA5545-FPWR-K9, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes, 2500 IPsec VPN, Active/Active, 2 SSD
Firewall Cisco ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Netsystem phân phối thiết bị firewall Cisco ASA 5506-X, 5506W-X, 5506H-X, 5508-X, 5516-X, 5512-X, 5515-X, 5525- X, 5545-X, 5555-X, và 5585-X chính hãng luôn luôn tốt ở Việt nam

>>>Xem thêm BST các mã phân phối Firewall Cisco tại Netsystem:
 

Cisco FPR1010-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1010-NGFW-K9
(61% OFF)

Cisco FPR1120-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1120-NGFW-K9
$1-$2295

Cisco FPR1140-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1140-NGFW-K9
$1-$4295

Cisco FPR1150-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1150-NGFW-K9
$1-$8000

Cisco ASA5525-K9

Mã P/N: ASA5525-K9
$1-$10225

Cisco ASA5512-FPWR-K9

Mã P/N: ASA5512-FPWR-K9
$1-$4425

Cisco ASA5545-FPWR-K9

Mã P/N: ASA5545-FPWR-K9
$1-$21170

Cisco FPR2130-NGFW-K9

Mã P/N: FPR2130-NGFW-K9
$1-$12995

Cisco FPR2120-NGFW-K9

Mã P/N: FPR2120-NGFW-K9
$1-$19995

Cisco FPR2130-ASA-K9

Mã P/N: FPR2130-ASA-K9
$1-$26995

Cisco FPR2120-ASA-K9

Mã P/N: FPR2120-ASA-K9
$1-$10995

Cisco FPR2110-ASA-K9

Mã P/N: FPR2110-ASA-K9
(60% OFF)

Cisco ASA5508-K9

Mã P/N: ASA5508-K9
$1-$3595

Cisco ASA5516-FPWR-K9

Mã P/N: ASA5516-FPWR-K9
$1-$5995

Cisco ASA5506-K9

Mã P/N: ASA5506-K9
$1-$995