Thiết bị tường lửa Firewall Cisco

Firewall Cisco gồm các firewall dịch vụ, firewall cứng, firewall mềm cung cấp thế hệ tường lửa chống mối đe dọa đối với những người có yêu cầu an ninh bảo mật cao.
Tường lửa Firewall Cisco là thiết bị bảo mật mạng giám sát lưu lượng mạng đến và đi và quyết định có cho phép hoặc chặn lưu lượng truy cập cụ thể dựa trên một bộ quy tắc bảo mật đã xác định hay không.
Tường lửa Firewall Cisco đã là một tuyến phòng thủ đầu tiên trong an ninh mạng trong hơn 25 năm. Firewall Cisco thiết lập một rào cản giữa các mạng nội bộ được bảo mật và được kiểm soát có thể tin cậy và không đáng tin cậy bên ngoài mạng, chẳng hạn như Internet. Tường lửa có thể là phần cứng, phần mềm hoặc cả hai.
Netsystem phân phối thiết bị firewall Cisco ASA 5506-X, 5506W-X, 5506H-X, 5508-X, 5516-X, 5512-X, 5515-X, 5525- X, 5545-X, 5555-X, và 5585-X chính hãng luôn luôn tốt ở Việt nam
>>>Xem thêm giá BST các mẫu Firewall Cisco tại Netsystem:

Cisco ASA5508-K9

Mã P/N: ASA5508-K9
34,000,000 đ 38,000,000 đ

Cisco ASA5516-FPWR-K9

Mã P/N: Cisco ASA5516-FPWR-K9
59,000,000 đ 65,000,000 đ

Cisco ASA5506-K9

Mã P/N: ASA5506-K9
12,000,000 đ 14,000,000 đ