Thiết bị mạng Switch Cisco Meraki MS350 Series 

Switch Cisco Meraki MS350 Series

Thông tin chung về switch Cisco Meraki MS350

Cisco Meraki MS350 cung cấp đường lên 10G SFP + và chuyển mạch truy cập hiệu suất cao cho các mạng doanh nghiệp và khuôn viên lớn. Switch Cisco Meraki MS350 này bao gồm hỗ trợ PoE / PoE + tùy chọn, định tuyến Lớp 3 có khả năng mở rộng cao và công suất / quạt mô-đun cho các mạng quan trọng. Meraki MS350 series có tính năng MS350-24X bao gồm 8 cổng multigigabit (mGig) và hỗ trợ UPoE cho các điểm truy cập, máy chủ và máy trạm 802.11ax / ac hiệu suất cao.

Switch ​Cisco Meraki MS350 24 port

  MS350-24 MS350-24P MS350-24X
1GbE RJ45 24 24 16
10GbE SFP+ 4 4 4
mGbE RJ45 - - 8
40G Hardware Stack Port 2 2 2
Dedicated Mgmt Interface 1 1 1
Hot Swap Fans Yes Yes Yes
Hot Swap Power Supply Yes, Dual Yes, Dual Yes, Dual
Layer 3 Switching Yes Yes Yes
UPoE Capable - - Yes
Layer 3 Routing Yes Yes Yes
PoE+ Capable - Yes, 370W Yes, 740W
UPoE Capable - - Yes (8 mGbe ports)
Switching Capacity 128 Gbps 128 Gbps 176 Gbps
Stacking Bandwidth 160 Gbps 160 Gbps 160 Gbps

Switch ​Cisco Meraki MS350 48 ports

  MS350-48 MS350-48LP MS350-48FP
1GbE RJ45 48 48 48
10GbE SFP+ 4 4 4
mGbE RJ45 - - -
40G Hardware Stack Port 2 2 2
Dedicated Mgmt 1 1 1
Hot Swap Fans Yes Yes Yes
Hot Swap Power Yes, Dual Yes, Dual Yes, Dual
Layer 3 Routing Yes Yes Yes
UPoE Capable - - -
Layer 3 Routing Yes Yes Yes
PoE+ Capable - Yes, 370W Yes, 740W
UPoE Capable - - -
Switching Capacity 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps
Stacking Bandwidth 160 Gbps 160 Gbps 160 Gbps

Downloard tài liệu catalog brochure Cisco Meraki MS350 series