Thiết bị chuyển mạch switch Cisco 350X Series

Các thiết bị chuyển mạch được quản lý có thể xếp chồng của Switch Cisco 350X Series là một dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet được quản lý có thể xếp chồng mới, cung cấp các khả năng phong phú mà bạn cần để hỗ trợ môi trường mạng đòi hỏi khắt khe hơn với mức giá rất phải chăng.
Switch Cisco 350x Series
Các mô hình Cisco SG350X cung cấp 24 hoặc 48 cổng kết nối Ethernet Gigabit và Multigigabit với 10 đường lên Gigabit. Các mô hình Cisco SG350XG cung cấp 12, 24 hoặc 48 cổng của tất cả 10 Gigabit Ethernet, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng kinh doanh hiện tại của bạn cũng như những ứng dụng bạn đang lên kế hoạch cho tương lai.

Ngoài ra, các thiết bị chuyển mạch Cisco SG350X Series này dễ dàng triển khai và quản lý mà không cần một đội ngũ nhân viên CNTT lớn. Các nền tảng SG350X là các nền tảng hiệu quả nhất của Cisco với 10 Gigabit Ethernet và xếp chồng stack.

Thông số chung Switch Cisco SG350X Series

Model mã
ID sản phẩm Mô tả
SG350X-8PMD SG350X-8PMD-K9-EU
●  8x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  2x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo)
●  240W PoE power budget
SG350X-12PMV SG350X-12PMV-K9-EU
●  12x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
●  375W PoE power budget
SG350X-24 SG350X-24-K9-EU
●  24x 10/100/1000 ports
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
SG350X-24P SG350X-24P-K9-EU
●  24x 10/100/1000 PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  195W PoE power budget
SG350X-24MP SG350X-24MP-K9-EU
●  24x 10/100/1000 PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  382W PoE power budget
SG350X-24PD SG350X-24PD-K9-EU
●  20x 10/100/1000 PoE+ ports
●  4x 100M/1G/2.5G PoE+ ports (4 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  375W PoE power budget
SG350X-24PV SG350X-24PV-K9-EU
●  16x 10/100/1000 PoE+ ports
●  8x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  375W PoE power budget
SG350X-48 SG350X-48-K9-EU
●  48x 10/100/1000 ports
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
SG350X-48P SG350X-48P-K9-EU
●  48x 10/100/1000 PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  382W PoE power budget
SG350X-48MP SG350X-48MP-K9-EU
●  48x 10/100/1000 PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  740W PoE power budget
SG350X-48PV SG350X-48PV-K9-EU
●  40x 10/100/1000 PoE+ ports
●  8x 100M/1G/2.5G/5G PoE+ ports (8 support 60W PoE)
●  4x 10G ports (2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2x SFP+)
●  740W PoE power budget
SG350XG-2F10 SG350XG-2F10-K9-EU
●  10x 10G 10GBase-T copper ports
●  2x 10G SFP+ (dedicated) ports
●  1x 1G management port
SG350XG-24F SG350XG-24F-K9-EU
●  24x 10G SFP+ ports
●  2x 10G 10Gbase-T copper ports (combo with 2 SFP+)
●  1x 1G management port
SG350XG-24T SG350XG-24T-K9-EU
●  24x 10G 10GBase-T copper ports
●  2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports)
●  1x 1G management port
SG350XG-48T SG350XG-48T-K9-EU
●  48x 10G 10GBase-T copper ports
●  2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports)
●  1x 1G management port
SX350X-08 SX350X-08-K9-EU
●  8x 10G 10GBase-T copper ports
●  2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports)
●  1x 1G management port
SX350X-12 SX350X-12-K9-EU
●  12x 10G 10GBase-T copper ports
●  2x 10G SFP+ ports (combo with 2 copper ports)
●  1x 1G management port
SX350X-24F SX350X-24F-K9-EU
●  24x 10G SFP+ ports
●  4x 10G 10GBase-T copper ports (combo with 4 SFP+)
●  1x 1G management port
SX350X-24 SX350X-24-K9-EU
●  24x 10G 10GBase-T copper ports
●  4x 10G SFP+ ports (combo with 4 copper ports)
●  1x 1G management port
SX350X-52 SX350X-52-K9-EU
●  48x 10G 10GBase-T copper ports
●  4x 10G SFP+ (dedicated) ports
●  1x 1G management port

Báo giá sản phẩm Cisco SG350X, SG350XG chính hãng

SG350X-24-K9-EU Cisco SG350X-24 24-port Gigabit Stackable Switch VND 12,081,851
SG350X-48-K9-EU Cisco SG350X-48 48-port Gigabit Stackable Switch VND 18,988,761
SG350X-24MP-K9-AU Cisco SG350X-24MP 24-port Gigabit POE Stackable Switch VND 21,869,432
SG350X-24MP-K9-UK Cisco SG350X-24MP 24-port Gigabit POE Stackable Switch VND 21,869,432
SG350X-48P-K9-AU Cisco SG350X-48P 48-port Gigabit POE Stackable Switch VND 26,075,472
SG350XG-24F-K9-EU Cisco SG350XG-24F 24-port Ten Gigabit (SFP+) Switch VND 43,368,175
SG350XG-24T-K9-EU Cisco SG350XG-24T 24-port 10GBase-T Stackable Switch VND 55,761,664
SG350XG-2F10-K9-EU Cisco SG350XG-2F10 12-port 10GBase-T Stackable Switch VND 26,329,266
SG350XG-48T-K9-EU Cisco SG350XG-48T 48-port 10GBase-T Stackable Switch VND 108,430,078

Downloard tài liệu catalog brochure Cisco Small Business 350X series