Meraki MS425 | Thiết bị mạng Cisco Meraki MS Series Switches

switch Cisco Meraki MS425

Thông tin chung về switch Cisco Meraki MS425

Cisco Meraki MS425 mở rộng quản lý đám mây trên lớp tổng hợp cho các mạng cỡ trung bình với các bộ chuyển mạch tập hợp sợi 10 / 40G của chúng tôi. Cũng như các switch lớp truy cập của chúng tôi, các switch tập hợp của chúng tôi được xây dựng từ đầu để dễ quản lý mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sức mạnh và tính linh hoạt nào, theo truyền thống được tìm thấy trong các switch cấp doanh nghiệp.
Có sẵn ở 2 mật độ cổng khác nhau, Meraki MS425 16 hoặc 32 x 10G SFP +, cả hai đều có cổng kết nối / xếp chồng 2 × 40G QSFP + có khả năng cung cấp băng thông xếp chồng lên tới 160Gbps để hỗ trợ môi trường trong khuôn viên trường.
  MS425-16 MS425-32
10GbE SFP+ 16 32
40GbE QSFP+ 2 2
Dedicated Management Interface 1 1
Hot Swap Power Supply Yes, Dual Yes, Dual
Hot Swap Fans Yes, x3 Yes, x3
Layer 3 Routing Yes Yes
Switching Capacity 480 Gbps 800 Gbps
Stacking Bandwidth 160 Gbps 160 Gbps
Mount Type 1U Rack Mount 1U Rack Mount
Dimensions (h x w x d) 1.72 x 19 x 20.67in 1.72 x 19 x 20.67in
(4.42cm x 48.44cm x 48.69cm) (4.42cm x 48.44cm x 48.69cm)
Weight 13.7 lbs (6.2 kg) 14.00 lbs (6.35 kg)
Power Supply 250W AC 250W AC
Power Load (idle/max) 98 / 136 W 98 / 136 W
Operating Temperature  32°F - 104 °F 32°F - 104 °F
0°C - 40 °C 0°C - 40 °C
Humidity 5% to 95% 5% to 95%

Downloard tài liệu catalog brochure Cisco Meraki MS425 series