Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco Firepower 1000​

Giá List (USD)  Mô tả
FPR1010-ASA-K9 $1,195 Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop
FPR1010-BUN $1,195 Cisco Firepower 1010 Master Bundle
FPR1010-FTD-HA-BUN $2,390 Cissco Firepower 1010 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle
FPR1010-NGFW-K9 $1,195 Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop
FPR1010-SEC-PL $795 Cisco Firepower 1010 - Security Plus License
FPR1120-ASA-K9 $4,495 Cisco Firepower 1120 ASA Appliance, 1U
FPR1120-BUN $4,495 Cisco Firepower 1120 Master Bundle
FPR1120-FTD-HA-BUN $8,990 Cissco Firepower 1120 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle
FPR1120-NGFW-K9 $4,495 Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U
FPR1140-ASA-K9 $7,495 Cisco Firepower 1140 ASA Appliance, 1U
FPR1140-BUN $7,495 Cisco Firepower 1140 Master Bundle
FPR1140-FTD-HA-BUN $14,990 Cissco Firepower 1140 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle
FPR1140-NGFW-K9 $7,495 Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U
FPR1150-ASA-K9 $14,995 Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U
FPR1150-FTD-HA-BUN $29,990 Cisco Firepower 1150 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle
FPR1150-NGFW-K9 $14,995 Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1U
FPR1K-RM-SSD200= $1,495 Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140
FPR1K-RM-SSD200- $1,495 Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Firewall Cisco Firepower 1000 datasheet

Cisco Firepower 1000 datasheet
 
Tính năng 1010 1120 1140 1150
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) (1024B) 650 Mbps 1.5 Gbps 2.2 Gbps 3 Gbps
Throughput: FW + AVC + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) 650 Mbps 1.5 Gbps 2.2 Gbps 3 Gbps
Maximum concurrent sessions, with AVC 100K 200K 400K 600K
Maximum new connections per second, with AVC 6K 15K 22K 28K
Transport Layer Security (TLS) 150 Mbps 700 Mbps 1 Gbps 1.4 Gbps
Throughput: NGIPS (1024B) 650 Mbps 1.5 Gbps 2.2 Gbps 3 Gbps
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) 300 Mbps 1 Gbps 1.2 Gbps 1.4 Gbps
Maximum VPN Peers 75 150 400 800
Cisco Firepower Device Manager (local management) Yes Yes Yes Yes
 
Thông số NGFW Interfaces cổng
FPR-1010 650 Mbps 8 x RJ45
FPR-1120 1.5 Gbps 8 x RJ45, 4 x SFP
FPR-1140 2.2 Gbps 8 x RJ45, 4 x SFP
FPR-1150 3 Gbps 8 x RJ45, 2 x SFP, 2 x 10G SFP+
  Cisco Firepower 1000
Cisco Firepower 1010 Security Appliance Cisco Firepower 1140 Security Appliance
Cisco Firepower 1120 Security Appliance Cisco Firepower 1150 Security Appliance

Cisco FPR1010-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1010-NGFW-K9
(61% OFF)

Cisco FPR1120-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1120-NGFW-K9
$1-$2295

Cisco FPR1140-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1140-NGFW-K9
$1-$4295

Cisco FPR1150-NGFW-K9

Mã P/N: FPR1150-NGFW-K9
$1-$8000