Switch Cisco 1000 Series

Switch Cisco Catalyst C1000 series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Switch Layer 2 Cisco Catalyst 1000 Series

Giá List (USD)  Giá Bán (Đ)  Mô tả
C1000-8T-E-2G-L $693   Cisco 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8T-2G-L $770   Cisco 1000 8 port GE, 2x1G SFP
C1000-8P-E-2G-L $707   Cisco 1000 8port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8P-2G-L $785   Cisco 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-8FP-E-2G-L $1,211   Cisco 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-8FP-2G-L $1,345   Cisco 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP
C1000-48T-4X-L $4,080   Cisco 1000 48port GE, 4x10G SFP
C1000-48T-4G-L $2,100   Cisco 1000 48port GE, 4x1G SFP
C1000-48P-4X-L $5,100   Cisco 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP
C1000-48P-4G-L $3,360   Cisco 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-48FP-4X-L $8,395   Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-48FP-4G-L $6,925   Cisco 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP
C1000-24T-4X-L $2,774   Cisco 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-24T-4G-L $1,270   Cisco 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L $3,070   Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24P-4G-L $2,120   Cisco 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4X-L $4,825   Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-24FP-4G-L $3,355   Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
C1000-16T-E-2G-L $1,076   Cisco 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16T-2G-L $1,195   Cisco 1000 16port GE, 2x1G SFP
C1000-16P-E-2G-L $1,256   Cisco 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP
C1000-16P-2G-L $1,395   Cisco 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP
C1000-16FP-2G-L $2,390   Cisco 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP

Lựa chọn cấu hình Cisco C1000 phù hợp

Cisco Catalyst C1000 Series 8 port Switches with 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8P-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8FP-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
Cisco Catalyst C1000 Series 16 port Switches with 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16P-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16FP-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
Cisco Catalyst C1000 Series  24 port và 48 port Switches with 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
Cisco Catalyst C1000 Series 24 ports và 48 ports Switches with 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24P-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24FP-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48T-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco Catalyst C1000FE Series 24 cổng và 48 cổng Switches with 4x 1G SFP uplinks
C1000FE-24T-4G-L 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-24P-4G-L 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48T-4G-L 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

Phụ kiện mua thêm module Cisco SFP/SFP+ cho Access Switch Cisco 1000 series

SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module
SFP-10G-LR-S 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class 10km
SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module 10km
GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 10km
GLC-EX-SMD 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM 40km
GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM 70km

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Access Switch Cisco Catalyst C1000 datasheet từ hãng

✅ Cisco 1000 datasheet

➊ Cisco Switch ➋ Cisco module SFP+ ➌ Cisco C9400 ➍ Cisco C9500 

Cùng xem các mã part Cisco C1000 bán chạy

Cisco Catalyst 1000 Series Switches
C1000-8P-2G-L C1000-24T-4G-L C1000-24T-4X-L
C1000-8FP-2G-L C1000-24P-4G-L C1000-24FP-4G-L
C1000-16P-2G-L C1000-48T-4G-L C1000-48T-4X-L
C1000-16FP-2G-L C1000FE-24T-4G-L C1000FE-24P-4G-L
C1000-48FP-4G-L C1000FE-48T-4G-L C1000FE-48P-4G-L

Cisco C1000FE-24T-4G-L

Mã P/N: C1000FE-24T-4G-L
VND 6,150,000

Cisco C1000-8T-2G-L

Mã P/N: C1000-8T-2G-L
VND 7,640,000

Cisco C1000-8P-E-2G-L

Mã P/N: C1000-8P-E-2G-L
VND 7,789,000

Cisco C1000-16P-E-2G-L

Mã P/N: C1000-16P-E-2G-L
VND 13,115,000

Cisco C1000-24T-4G-L

Mã P/N: C1000-24T-4G-L
11,700,000 đ

Cisco C1000-24P-4G-L

Mã P/N: C1000-24P-4G-L
VND 20,354,000

Cisco C1000-24T-4X-L

Mã P/N: C1000-24T-4X-L
VND 26,800,000

Cisco C1000-48T-4X-L

Mã P/N: C1000-48T-4X-L
VND 36,425,000

Cisco WS-C2960L-48TS-AP

Mã P/N: WS-C2960L-48TS-AP
VND 21,000,000

Cisco WS-C2960L-8TS-LL

Mã P/N: WS-C2960L-8TS-LL
VND 6,920,000

Cisco WS-C2960L-16PS-LL

Mã P/N: WS-C2960L-16PS-LL
VND 14,300,000

Cisco WS-C2960+24TC-L

Mã P/N: WS-C2960+24TC-L
VND 13,130,000