Cisco Catalyst 1200 series

Cisco Catalyst 1200 series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Switch Layer 2 Cisco Catalyst 1200 Series

 Cisco Catalyst 1200 8-Port Gigabit Desktop Switch | C1200-8T-D | 
 Cisco Catalyst 1200 8-Port SFP Gigabit Switch | C1200-8T-E-2G | 
 Cisco Catalyst 1200 8-Port SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-8FP-E-2G | 
 Cisco Catalyst 1200 8-Port SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-8P-E-2G | 
 Cisco Catalyst 1200 16-Port SFP Gigabit Switch | C1200-16T-2G | 
 Cisco Catalyst 1200 16-Port PoE+ SFP Gigabit Switch | C1200-16P-2G | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port SFP Gigabit Switch | C1200-24T-4G | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port 10G SFP Gigabit Switch | C1200-24T-4X | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-24FP-4G | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port 10G SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-24FP-4X | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port 10G SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-24P-4X | 
 Cisco Catalyst 1200 24-Port SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-24P-4G | 
 Cisco Catalyst 1200 48-Port SFP Gigabit Switch | C1200-48T-4G | 
 Cisco Catalyst 1200 48-Port 10G SFP Gigabit Switch | C1200-48T-4X | 
 Cisco Catalyst 1200 48-Port SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-48P-4G | 
 Cisco Catalyst 1200 48-Port 10G SFP PoE+ Gigabit Switch | C1200-48P-4X |

Các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 1200 series 8 port, 16 port, 24 ports, 48 ports

Gigabit Ethernet

C1200-8T-D ●  8x 10/100/1000 ports ●  Desktop

C1200-8T-E-2G ●  8x 10/100/1000 ports ●  2x Gigabit copper/SFP combo ports ●  Rack-mountable

C1200-8P-E-2G ●  8x 10/100/1000 PoE+ ports with 67W power budget ●  2x Gigabit copper/SFP combo ports ●  Rack-mountable

C1200-8FP-E-2G ●  8x 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ●  2x Gigabit copper/SFP combo ports ●  Rack-mountable

C1200-16T-2G ●  16x 10/100/1000 ports ●  2x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-16P-2G ●  16x 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ●  2x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-24T-4G ●  24x 10/100/1000 ports ●  4x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-24P-4G ●  24x 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  4x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-24FP-4G ●  24x 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ●  4x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-48T-4G ●  48x 10/100/1000 ports ●  4x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

C1200-48P-4G ●  48x 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ●  4x Gigabit SFP ●  Rack-mountable

Gigabit Ethernet with 10 Gigabit Ethernet uplinks

C1200-24T-4X ●  24x 10/100/1000 ports ●  4x 10 Gigabit SFP+ ●  Rack-mountable

C1200-24P-4X ●  24x 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  4x 10 Gigabit SFP+ ●  Rack-mountable

C1200-24FP-4X ●  24x 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ●  4x 10 Gigabit SFP+ ●  Rack-mountable

C1200-48T-4X ●  48x 10/100/1000 ports ●  4x 10 Gigabit SFP+ ●  Rack-mountable

C1200-48P-4X ●  48x 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ●  4x 10 Gigabit SFP+ ●  Rack-mountable

Địa chỉ cung cấp thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1200 chính hãng giá hợp lý giao hàng tận nơi toàn quốc

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline: 091549.5885
Hotline: 091476.9119
Hotline: 091649.8448
Hotline: 091402.5885

C1200-24T-4G

Mã P/N: C1200-24T-4G
$1

C1200-24P-4G

Mã P/N: C1200-24P-4G
$1

C1200-24FP-4G

Mã P/N: C1200-24FP-4G
$1

C1200-24T-4X

Mã P/N: C1200-24T-4X
$1

C1200-24P-4X

Mã P/N: C1200-24P-4X
$1

C1200-24FP-4X

Mã P/N: C1200-24FP-4X
$1

C1200-16P-2G

Mã P/N: C1200-16P-2G
$1

C1200-16T-2G

Mã P/N: C1200-16T-2G
$1

C1200-48T-4G

Mã P/N: C1200-48T-4G
$1

C1200-48P-4G

Mã P/N: C1200-48P-4G
$1

C1200-48T-4X

Mã P/N: C1200-48T-4X
$1

C1200-48P-4X

Mã P/N: C1200-48P-4X
$1

C1200-8FP-E-2G

Mã P/N: C1200-8FP-E-2G
$1

C1200-8P-E-2G

Mã P/N: C1200-8P-E-2G
$1

C1200-8T-E-2G

Mã P/N: C1200-8T-E-2G
$1

C1200-8T-D

Mã P/N: C1200-8T-D
$1