Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch chính hãng

Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch chính hãng

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch

Giá List (USD)  Mô tả SAN switch Cisco MDS 9148S
DS-C9148S-12PK9 $5,700 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports
DS-C9148S-48PK9 $22,500 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 48 active ports
DS-C9148S-D12P8K9 $8,820 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports + 8G SW SFPs
DS-C9148S-D12PSK9 $9,684 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports + 16G SW SFPs
DS-C9148S-D48P8K9 $34,980 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 48 active ports + 8G SW SFPs
DS-C9148S-D48PSK9 $38,436 MDS 9148S 16G FC switch, w/ 48 active ports + 16G SW SFPs
DS-SFP-FC16GELW $10,000 16 Gbps Fibre Channel Extended LW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-LW $3,700 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-LW= $3,908 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-SW $332 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-SW= $357 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-ER $8,000 8 Gbps Fibre Channel Extended Reach SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-ER= $8,421 8 Gbps Fibre Channel Extended Reach SFP+, LC, Spare
DS-SFP-FC8G-LW $2,170 8 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-LW= $2,283 8 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-SW $274 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-SW= $275 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, Spare

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco MDS 9148S 16GB Datasheet

Cisco MDS 9148S Switch datasheet
 

Cisco DS-SFP-FC8G-SW

Mã P/N: DS-SFP-FC8G-SW
$1-$180

Cisco DS-SFP-FC16G-SW

Mã P/N: DS-SFP-FC16G-SW
$1-$200

Cisco DS-C9148S-48PK9

Mã P/N: DS-C9148S-48PK9
$1-$15000

Cisco DS-C9148S-12PK9

Mã P/N: DS-C9148S-12PK9
(60% OFF)

Cisco DS-C9148S-12PSK9

Mã P/N: DS-C9148S-12PSK9
$1-$12990