Switch Cisco Nexus N9K 9200 9300 9500 series

Switch Cisco Nexus 9300 series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco Nexus 9200, Nexus 9300, Nexus 9500 Series​

Giá List (USD)  Mô tả
C1-N9K-C93108TC-EX $22,500 Cisco ONE Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28
N9K-C93108TC-EX $26,900 Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28
N9K-C93108TC-EX= $20,800 Nexus 9K,48p 10GT, 6p 100G QSFP28,Spare(No Acc kit,PS&fan)
N9K-C93108TC-EX-24 $18,000 Nexus 9300-EX w/ 24p 100M/1/10GT & 6p 40/100G
N9K-C93108TC-EX24= $16,300 Nexus 9300-EX 24x100M/1/10GT & 6x100G,Spare(no Acc/PSU/fan)
C1-N9K-C93180YC-EX $22,500 Cisco ONE Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28
N9K-C93180YC-EX $26,937 Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28
N9K-C93180YC-EX= $20,800 Nexus 9K,48p 10/25G&6p 100G QSFP28,Spare(No Acc kit,PS&fan)
N9K-C93180YC-EX-24 $18,000 Nexus 9300-EX w/24p 1/10/25G & 6p 40/100G
N9K-C93180YC-EX24= $16,300 Nexus 9300-EX w/24p 1/10/25G & 6p 100G;Spare(no Acc/PSU/fan)
C1-N9K-C93180LC-EX $32,500 Cisco ONE Nexus 9300 Series, 24p 40/50G and 6p 100G
N9K-C93180LC-EX $32,500 Nexus 9300 Series, Upto 32p 40/50G OR 18p 100G
N9K-C93180LC-EX= $32,077 Nexus 9K,Upto 32x 40/50G OR 18x100G,Spare(No Acc kit,PS&fan)
N9K-C93180LC-EX-B2 $80,960 2xNexus 93180LC-EX w/ 8x 100G Optics
N9K-C92160YC-X $23,375 Nexus 9K Fixed with 48p 10G SFP+ and 6p 40G OR 4p 100G
N9K-C92160YC-X= $18,400 Nexus 9K,48p 10G SFP+&6p 40G QSFP+,Spare(No Acc kit,PS&fan)

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Nexus 9200 9300 9500 Series

Cisco Nexus 9300-EX datasheet
Cisco Nexus 9300-GX datasheet

 
Nexus 92160YC-X Switch Nexus 93180YC-EX Switch
Nexus 92300YC Switch Nexus 93180YC-FX3S Switch
Nexus 92304QC Switch Nexus 93180YC-FX Switch
Nexus 93108TC-EX Switch Nexus 93216TC-FX2 Switch
Nexus 93108TC-FX Switch Nexus 93240YC-FX2 Switch
Nexus 9316D-GX Switch​ Nexus 93360YC-FX2 Switch
Nexus 93180LC-EX Switch Nexus 93600CD-GX Switch
 

N9K-93216TC-FX2

Mã P/N: N9K-93216TC-FX2
(64% OFF)

N9K-93360YC-FX2

Mã P/N: N9K-93360YC-FX2
(64% OFF)

N9K-93240YC-FX2

Mã P/N: N9K-93240YC-FX2
(64% OFF)

N9K-9336C-FX2-E

Mã P/N: N9K-9336C-FX2-E
(64% OFF)

N9K-9336C-FX2

Mã P/N: N9K-9336C-FX2
(64% OFF)

N9K-9348GC-FXP

Mã P/N: N9K-9348GC-FXP
(64% OFF)

N9K-93108TC-FX

Mã P/N: N9K-93108TC-FX
(64% OFF)

N9K-93180YC-FX

Mã P/N: N9K-93180YC-FX
(64% OFF)

N9K-C93180LC-EX

Mã P/N: N9K-C93180LC-EX
(64% OFF)

N9K-C93108TC-EX

Mã P/N: N9K-C93108TC-EX
(64% OFF)

N9K-C92160YC-X

Mã P/N: N9K-C92160YC-X
(60% OFF)

Cisco N9K-C93180YC-EX

Mã P/N: N9K-C93180YC-EX=
(64% OFF)