Switch Cisco 9200 Series

Switch Cisco Catalyst 9200 9200L Series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Core Switch Cisco Catalyst 9200 9200L Series
 

Giá List (USD)  Giá Bán (Đ)  Mô tả
C9200L-24-E-A-3 $2,010   24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200L-24-E-A-5 $3,220   24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200L-24-E-A-7 $4,510   24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200L-24P-4G-A $2,745   Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E $2,745   Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A $4,215   Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E $4,215   Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
C9200L-24PXG-2Y-A $7,290   C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-2Y-E $7,290   C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-A $6,740   C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-4X-E $6,740   C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24T-4G-A $1,905   Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E $1,905   Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-24T-4X-A $3,375   Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-24T-4X-E $3,375   Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200L-48-E-A-3 $3,770   48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200L-48-E-A-5 $6,070   48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200L-48-E-A-7 $8,570   48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200L-48P-4G-A $5,805   Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E $5,805   Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48P-4X-A $7,275   Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E $7,275   Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials
C9200L-48PXG-2Y-A $10,930   C9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-2Y-E $10,930   C9200L 48-p 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-4X-A $10,380   C9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-4X-E $10,380   C9200L 48-p 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A $3,285   Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E $3,285   Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A $4,755   Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage
C9200L-48T-4X-E $4,755   Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials
C9200-24-E-A-3 $2,010   24-port NW & Cisco DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-24-E-A-5 $3,220   24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9200-24-E-A-7 $4,510   24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9200-24P-A $3,080   Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage
C9200-24P-E $3,080   Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials
C9200-24PXG-A $4,740   Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Advantage
C9200-24PXG-E $4,740   Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials
C9200-24T-A $2,480   Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage
C9200-24T-E $2,480   Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials
C9200-48-E-A-3 $3,770   48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9200-48-E-A-5 $6,070   48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-48-E-A-7 $8,570   48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200-48P-A $6,470   Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage
C9200-48P-E $6,470   Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials
C9200-48PXG-A $8,380   Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Advantage
C9200-48PXG-E $8,380   Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials
C9200-48T-A $4,220   Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage
C9200-48T-E $4,220   Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials

Phụ kiện stack xếp chồng mua thêm cho L2 Switch Cisco C9200L C9200 series

PWR-C5-125WAC/2 125WAC power supply spare
C9200-STACK-KIT= C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT= C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M 3M Type 3 Stacking Cable

Phụ kiện mua thêm module Cisco SFP/SFP+ cho Access Switch layer 2 Cisco 9200 series

SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module
SFP-10G-LR-S 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class 10km
SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module 10km
GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 10km
GLC-EX-SMD 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM 40km
GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM 70km
C9200-NM-4G Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module
C9200-NM-4X Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst C9200 datasheet từ hãng

✅ Cisco 9200 datasheet

Cùng xem các mã part Cisco 9200 bán chạy

Cisco Catalyst 9200 Series Switches
C9200L-24T-4G-E C9200L-48T-4G-E C9200-24T-A
C9200L-24T-4G-A C9200L-48T-4G-A C9200-24T-E
C9200L-24T-4X-A C9200L-48T-4X-A C9200-24P-A
C9200L-24T-4X-E C9200L-48T-4X-E C9200-24P-E
C9200L-24P-4G-A C9200L-48P-4G-A C9200-48T-A
C9200L-24P-4G-E C9200L-48P-4G-E C9200-48T-E
C9200L-24P-4X-A C9200L-48P-4X-A C9200-48P-A
C9200L-24P-4X-E C9200L-48P-4X-E C9200-48P-E

Cisco C9200-24T-A

Mã P/N: C9200-24T-A
VND 46,880,000

Cisco C9200-24T-E

Mã P/N: C9200-24T-E
VND 32,363,000

Cisco C9200L-24T-4X-E

Mã P/N: C9200L-24T-4X-E
(60% OFF)

Cisco C9200L-48T-4G-E

Mã P/N: C9200L-48T-4G-E
VND 45,939,000

Cisco C9200L-24T-4G-E

Mã P/N: C9200L-24T-4G-E
VND 25,716,000

Cisco C9200L-24P-4G-E

Mã P/N: C9200L-24P-4G-E
VND 31,060,000

Cisco C9200L-48T-4X-E

Mã P/N: C9200L-48T-4X-E
(60% OFF)

Cisco WS-C2960X-48TS-L

Mã P/N: WS-C2960X-48TS-L
VND 23,730,000

Cisco WS-C2960X-24TS-L

Mã P/N: WS-C2960X-24TS-L
VND 20,400,000

Cisco WS-C2960X-48TD-L

Mã P/N: WS-C2960X-48TD-L
VND 52,500,000