Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9100 Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9117AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9117AX Series
C9117AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9117AX Access Point
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9105AXI-S $ Cisco Catalyst 9105AX Access Point: Indoor environments, with int antennas
C9105AXW-S $ Cisco Catalyst 9105AX Access Point: Wall Plate, with internal antennas
Cisco Catalyst 9105 Series

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Cisco Catalyst 9115 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9117 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9120 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9130 Access Point datasheet​
WiFi Cisco Catalyst 9115AX Access Point WiFi Cisco Catalyst 9117AX Access Point
WiFi Cisco Catalyst 9120AX Access Point WiFi Cisco Catalyst 9130AX Access Point 
WiFi Cisco Catalyst 9105 Series  

C9124AXI-S

Mã P/N: C9124AXI-S

C9124AXD-S

Mã P/N: C9124AXD-S

C9120AXE-EWC-S

Mã P/N: C9120AXE-EWC-S

C9120AXI-EWC-S

Mã P/N: C9120AXI-EWC-S

Cisco C9105AXW-S

Mã P/N: C9105AXW-S
$1

Cisco C9105AXI-S

Mã P/N: C9105AXI-S
$1

Cisco C9115AXI-S

Mã P/N: C9115AXI-S
$1-$590

Cisco C9115AXI-EWC-S

Mã P/N: C9115AXI-EWC-S
$1-$590

Cisco C9115AXE-EWC-S

Mã P/N: C9115AXE-EWC-S
$1-$600

Cisco C9115AXE-S

Mã P/N: C9115AXE-S
$1-$600

Cisco C9117AXI-EWC-S

Mã P/N: C9117AXI-EWC-S
$1-$795

Cisco C9117AXI-S

Mã P/N: C9117AXI-S
$1-$795

Cisco C9120AXI-S

Mã P/N: C9120AXI-S
$1-$795

Cisco C9120AXE-S

Mã P/N: C9120AXE-S
(60% OFF)

Cisco C9120AXP-S

Mã P/N: C9120AXP-S
$1-$895

Cisco C9130AXE-S

Mã P/N: C9130AXE-S
$1-$1395

Cisco C9130AXI-EWC-S

Mã P/N: C9130AXI-EWC-S
$1-$1295

Cisco C9130AXI-S

Mã P/N: C9130AXI-S
$1-$1295