Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9100 Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9117AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9117AX Series
C9117AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9117AX Access Point
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9105AXI-S $ Cisco Catalyst 9105AX Access Point: Indoor environments, with int antennas
C9105AXW-S $ Cisco Catalyst 9105AX Access Point: Wall Plate, with internal antennas
Cisco Catalyst 9105 Series

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Cisco Catalyst 9115 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9117 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9120 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9130 Access Point datasheet​
WiFi Cisco Catalyst 9115AX Access Point WiFi Cisco Catalyst 9117AX Access Point
WiFi Cisco Catalyst 9120AX Access Point WiFi Cisco Catalyst 9130AX Access Point 
WiFi Cisco Catalyst 9105 Series  

Cisco C9105AXW-S

Mã P/N: C9105AXW-S
$1

Cisco C9105AXI-S

Mã P/N: C9105AXI-S
$1

Cisco C9115AXI-S

Mã P/N: C9115AXI-S
$1-$590

Cisco C9115AXI-EWC-S

Mã P/N: C9115AXI-EWC-S
$1-$590

Cisco C9115AXE-EWC-S

Mã P/N: C9115AXE-EWC-S
$1-$600

Cisco C9115AXE-S

Mã P/N: C9115AXE-S
$1-$600

Cisco C9117AXI-EWC-S

Mã P/N: C9117AXI-EWC-S
$1-$795

Cisco C9117AXI-S

Mã P/N: C9117AXI-S
$1-$795

Cisco C9120AXI-S

Mã P/N: C9120AXI-S
$1-$795

Cisco C9120AXE-S

Mã P/N: C9120AXE-S
$1-$995

Cisco C9120AXP-S

Mã P/N: C9120AXP-S
$1-$895

Cisco C9130AXE-S

Mã P/N: C9130AXE-S
$1-$1395

Cisco C9130AXI-EWC-S

Mã P/N: C9130AXI-EWC-S
$1-$1295

Cisco C9130AXI-S

Mã P/N: C9130AXI-S
$1-$1295