Bộ định tuyến Router Cisco Catalyst 8200 uCPE 8300 8500 Series Edge Platsforms

Bộ định tuyến Router Cisco Catalyst 8200 uCPE 8300 8500 Series Edge Platsforms

Cisco Catalyst 8200 Series Edge uCPE

Cisco Catalyst 8200 Series Edge uCPE là một nền tảng máy tính linh hoạt cung cấp ảo hóa các chức năng mạng (NFV) hàng đầu trong ngành và các kết nối biên an toàn với các ứng dụng nhiều đám mây.

Cisco Catalyst 8200 Series Edge Platforms

Nền tảng cạnh Catalyst 8200 Series cung cấp kết nối an toàn, linh hoạt và có thể mở rộng với các ứng dụng đám mây. Nhận SD-WAN và bảo mật đám mây hàng đầu trong ngành, đồng thời kích hoạt dịch vụ truy cập an toàn (SASE).

Cisco Catalyst 8300 Series Edge Platforms

Catalyst 8300 biến đổi chi nhánh của bạn với khả năng truy cập đa âm thanh tốc độ cao, khả năng WAN không dây tiên tiến, tính toán và lưu trữ tích hợp, các dịch vụ linh hoạt

Cisco Catalyst 8500 Series Edge Platforms

Nền tảng cạnh Cisco Catalyst 8500 Series cung cấp các dịch vụ SD-WAN theo quy mô; bảo mật theo thiết kế; silicon tùy chỉnh; và kết nối mạng nhiều đám mây được tối ưu hóa cho nền tảng đám mây.

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst 8200, 8300, 8500 Series

Cisco Catalyst 8200 datasheet
Cisco Catalyst 8200 uCPE datasheet
Cisco Catalyst 8300 datasheet
Cisco Catalyst 8500 datasheet
Router Cisco Catalyst 8200 8300 8500 Series
C8300-1N1S-6T C8300-1N1S-4T2X
C8300-2N2S-6T C8300-2N2S-4T2X
C8200L-1N-4T C8200-1N-4T
C8500-12X4QC C8500-12X
C8200-UCPE-1N8 C8500L-8S4X
Router Cisco ISR

C8500L-8S4X

Mã P/N: C8500L-8S4X

C8300-1N1S-6T

Mã P/N: C8300-1N1S-6T

C8300-2N2S-6T

Mã P/N: C8300-2N2S-6T

C8300-1N1S-4T2X

Mã P/N: C8300-1N1S-4T2X

C8300-2N2S-4T2X

Mã P/N: C8300-2N2S-4T2X

C8200-1N-4T

Mã P/N: C8200-1N-4T

C8200L-1N-4T

Mã P/N: C8200L-1N-4T

C8200-UCPE-1N8

Mã P/N: C8200-UCPE-1N8

C8500-12X

Mã P/N: C8500-12X

C8500-12X4QC

Mã P/N: C8500-12X4QC