Bảng báo giá Cisco

Bảng giá Switch Cisco Qúy I-2022 (cập nhật giá mới)

TT Part number  Thông số sản phẩm Switch mạng Cisco Giá thị trường
Giá mua ngay
0914025885

Switch Cisco 2960X series

WS-C2960X-24TS-L  Switch Cisco 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
 WS-C2960X-24TS-LL  Switch Cisco 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960X-48TS-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48TS-LL  Switch Cisco 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960X-24PS-L  Switch Cisco 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48FPS-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-24TD-L  Switch Cisco 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48FPD-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48LPD-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
WS-C2960X-48LPS-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48TD-L  Switch Cisco 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Switch Cisco Catalyst 9200 series

C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200-24T-A Cisco Catalyst 9200 24 Port Data Only Network Advantage
C9200-24T-E Cisco Catalyst 9200 24 Port Data Only Network Essentials

Core Switch Cisco 9300L Layer 3 

C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Core Switch Cisco Catalyst 9300 series

C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
Cisco C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials
Cisco C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials
Cisco C9300-24S-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials
Cisco C9300-24S-A Catalyst 9300 24-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage
Cisco C9300-48S-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Essentials
Cisco C9300-48S-A Catalyst 9300 48-port modular uplinks 1G SFP, Network Advantage

Switch Cisco Catalyst 1000 series Lớp 2

C1000-8T-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8P-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8FP-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16T-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16P-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16FP-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24P-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24FP-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48T-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco Catalyst 1000 Series Switches

Switch Layer 2 Cisco Catalyst 2960 Plus

WS-C2960+24PC-S  Cisco Catalyst 2960+ 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-S  Cisco Catalyst 2960+ 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-L  Cisco Catalyst 2960+ 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
WS-C2960+48TC-S  Cisco Catalyst 2960+ 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+48TC-L  Cisco Catalyst 2960+ 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

Switch Cisco Lớp 2 Gigabit Catalyst 2960-L series 

WS-C2960L-8PS-LL  Cisco Catalyst 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP
WS-C2960L-8TS-LL  Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16PS-LL  Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16TS-LL  Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-24TS-AP  Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-24PS-AP  Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48PS-AP  Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48TS-AP  Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

Switch Cisco Layer 3 3650 series

WS-C3650-48TS-S  Switch Cisco 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48TS-L  Switch Cisco 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-E  Switch Cisco 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3650-48TD-S  Switch Cisco 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-S  Switch Cisco 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-L  Switch Cisco 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-E  Switch Cisco 650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services
WS-C3650-24TD-S  Switch Cisco 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base

Switch Cisco Catalyst 3850 series

WS-C3850-12S-E  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-12S-S  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12XS-E  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-12XS-S  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24XS-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24S-E  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-24S-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-E  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24T-L  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base 
WS-C3850-48T-E  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48T-L  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-S  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base

Module Cisco SFP+ 10Gb

SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class
SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module
SFP-10G-LR-S 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class
SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module

Module quang Cisco SFP 1G

GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM

Bảng giá Firewall Cisco và Router Cisco

TT Part number  Thông số sản phẩm Cisco Giá thị trường
Giá mua ngay
0914025885

Router Cisco ISR series

Cisco ISR4331/K9 2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base
Cisco ISR4331-SEC/K9 2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,Security Bundle
Cisco ISR4431/K9 4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base
Cisco ISR4431-SEC/K9 2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,Advanced Security
Cisco ISR4321-SEC/K9 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle
Cisco ISR4321/K9 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base
Cisco ISR4221-SEC/K9 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB with SEC license
Cisco ISR4221/K9 2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB
Cisco ISR4351/K9 3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base
Cisco ISR4451-X/K9 4GE,3NIM,2SM,8G FLASH,4G DRAM
Cisco ISR4461/K9 4GE 3NIM 3SM 8G FL 4G DRAM
 
Bạn cần bất cứ thông tin gì thêm về bảng giá Switch Cisco & giá Router Cisco đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc add Zalo 0914025885 của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.