Thiết bị mạng Switch Cisco Meraki MS250 Series chính hãng

Switch Cisco Meraki MS250 Series chính hãng

Tìm hiểu Switch Cisco Meraki MS250 Series 

Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS250 cung cấp chuyển mạch truy cập đáng tin cậy lý tưởng để triển khai trong các chi nhánh và cơ sở nhỏ. Với khả năng xếp chồng và 10G SFP + đường uplink mọi mô hình, sự dư thừa và hiệu suất được đảm bảo. Dòng Meraki MS250 này cũng hỗ trợ nguồn cung cấp năng lượng dự phòng, có thể thay thế tại hiện trường cho các mạng quan trọng.
 
Với 5 mô hình khác nhau, Meraki MS250 Cisco có khả năng cung cấp công suất PoE + lên tới 740W cho nhiều mật độ cổng khác nhau, bao gồm cả các đường lên có khả năng SFP +, dòng Cisco MS250 hoàn toàn sẵn sàng để hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng của chi nhánh 
 
  MS250-24 MS250-24P MS250-48 MS250-48LP MS250-48FP
1GbE RJ45 24 24 48 48 48
10GbE SFP+ 4 4 4 4 4
10G Hardware Stack Port 2 2 2 2 2
Dedicated Mgmt 1 1 1 1 1
Fan Operation Fixed Internal Fixed Internal Fixed Internal Fixed Internal Fixed Internal
Hot Swap Power Yes, Dual Yes, Dual Yes, Dual Yes, Dual Yes, Dual
Dual PS 2 x 250W 2 x 640W 2 x 250W 2 x 640W 2 x 1025W
Layer 3 Routing Yes Yes Yes Yes Yes
PoE+ Capable - Yes, 370W - Yes, 370W Yes, 740W
Switching Capacity 128 Gbps 128 Gbps 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps
Stacking Bandwidth 80 Gbps 80 Gbps 80 Gbps 80 Gbps 80 Gbps

Downloard tài liệu catalog brochure Cisco Meraki MS250 series