Core Switch Cisco 9600 Series

Core Switch Cisco 9600 Series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Core Switch Cisco Catalyst 9600 Series

Giá List (USD)  Mô tả
C9606R $12,000 Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9606R= $12,000 Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9606R-48Y24C-BN-A $92,000 Catalyst 9600 Series 6 slot, 1xSup, 2xLC , DNA-A LIC
C9600-DNA-A= $0 Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage Term License
C9600-DNA-A-1R $13,000 Cisco DNA Advantage C9600 1Y, For Renewal Only
C9600-DNA-A-3R $25,000 Cisco DNA Advantage C9600 3Y, For Renewal Only
C9600-DNA-A-3Y $25,000 Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License
C9600-DNA-A-5R $41,500 Cisco DNA Advantage C9600 5Y, For Renewal Only
C9600-DNA-A-5Y $41,500 Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 5 Year License
C9600-DNA-A-7R $58,000 Cisco DNA Advantage C9600 7Y, For Renewal Only
C9600-DNA-A-7Y $58,000 Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 7 Year License
C9600-DNA-P $0 C9600 DNA Premier Term Licenses
C9600-DNA-P-1R $15,105 Cisco DNA Premier C9600 1Y, For Renewal Only
C9600-DNA-P-3Y $28,500 C9600 DNA Premier 3 Year Term License
C9600-DNA-P-5Y $45,000 C9600 DNA Premier 5 Year Term License
C9600-DNA-P-7Y $63,000 C9600 DNA Premier 7 Year Term License
C9600-LC-24C $25,000 Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-24C= $25,000 Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-48TX $22,000 Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port Copper
C9600-LC-48TX= $22,000 Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port Copper
C9600-LC-48YL $22,000 Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48YL= $22,000 Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48YL= $22,000 Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-NW-A $0 Cisco Catalyst 9600 Network Advantage License
C9600-PWR-2KWAC $3,000 Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-PWR-2KWAC= $3,000 Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-PWR-2KWDC $6,000 Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
C9600-PWR-2KWDC= $6,000 Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
C9600-SDA-BORDER $0 Catalyst 9600 SDA Border, Control Node Deployment
C9600-SSD-NONE $0 No SSD Memory Selected
C9600-SUP-1 $39,000 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-SUP-1= $39,000 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-SUP-1/2 $39,000 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst 9600 datasheet

Cisco Catalyst 9600 datasheet
Cisco 9600 Supervisor Engine datasheet
Cisco 9600 Series Line Card datasheet

Cisco C9606R

Mã P/N: C9606R
$1-$6000