QSFP-4SFP25G-CU5M

QSFP-4SFP25G-CU5M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá Cisco NK:
Mã P/N:
QSFP-4SFP25G-CU5M
(Giá có thể liên tục thay đổi không báo trước)
100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
Liên hệ qua Zalo để nhận báo giá tốt hơn!
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QSFP-4SFP25G-CU5M | QSFP-4SFP25G-CU5M= ✅ Cisco 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m datasheet

Mô tả module quang Cisco 25G và cáp AOC DAC
QSFP-4SFP25G-CU1M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
 
SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU1M= ✅ Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter module DAC
 
Mô tả module quang Cisco 25G DAC
SFP-H25G-CU1M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter
SFP-H25G-CU1.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 1.5-meter
SFP-H25G-CU2M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 2-meter
SFP-H25G-CU2.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 2.5-meter
SFP-H25G-CU3M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 3-meter
SFP-H25G-CU4M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 4-meter
SFP-H25G-CU5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 5-meter
Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3MSFP-H25G-CU1.5M | SFP-H25G-CU2.5M | SFP-H25G-CU5MSFP-H25G-CU4M
Sản phẩm cùng danh mục

QSFP-100G-SR4-S

Mã P/N: QSFP-100G-SR4-S

QSFP-100G-DR-S

Mã P/N: QSFP-100G-DR-S