QSFP-100G-AOC1M

QSFP-100G-AOC1M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QSFP-100G-AOC1M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QSFP-100G-AOC1M ✅ Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter datasheet

Cisco QSFP-100G-AOCxM là module cáp Cisco QSFP-100G đến QSFP-100G AOC phù hợp với khoảng cách ngắn và cung cấp một cách linh hoạt để kết nối trong các tủ rack và trên các tủ mạng. Cáp quang chủ động mỏng và nhẹ hơn nhiều so với cáp đồng, giúp việc quản lý cáp dễ dàng hơn. AOC cho phép luồng không khí hệ thống hiệu quả, điều này rất quan trọng trong các giá rack mật độ cao. Cisco hiện đang cung cấp các loại cáp quang hoạt động có độ dài x = 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 và 30 mét.
 
QSFP-100G-AOC1M ✅ Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter datasheet
QSFP Direct-Attach Copper Modules
QSFP-100G-CU1M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter
QSFP-100G-CU2M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 2-meter
QSFP-100G-CU3M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 3-meter
QSFP-100G-CU5M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 5-meter
QSFP-4SFP25G-CU1M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1-meter
QSFP-4SFP25G-CU2M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2-meter
QSFP-4SFP25G-CU3M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3-meter
QSFP-4SFP25G-CU5M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5-meter
QSFP-100G-AOC1M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter
QSFP-100G-AOC2M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 2-meter
QSFP-100G-AOC3M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 3-meter
QSFP-100G-AOC5M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 5-meter
QSFP-100G-AOC7M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 7-meter
QSFP-100G-AOC10M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 10-meter
QSFP-100G-AOC15M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 15-meter
QSFP-100G-AOC20M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 20-meter
QSFP-100G-AOC25M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 25-meter
QSFP-100G-AOC30M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 30-meter
Lựa chọn một số mã module quang Cisco 100G ưa chuộng nhất thị trường : QSFP-100G-SR4-S | QSFP-100G-DR-SQSFP-100G-FR-S  | QSFP-100G-LR-SQSFP-100G-LR4-SQSFP-100G-ER4L-SQSFP-100G-CU1MQSFP-100G-AOC1MQSFP-4SFP25G-CU1M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y