C9300-NM-2Y

C9300-NM-2Y 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9300-NM-2Y
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G SFP28 Network Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G SFP28 Network Module

Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y