QSFP-100G-CU1M

QSFP-100G-CU1M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QSFP-100G-CU1M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QSFP-100G-CU1M ✅ Module Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter datasheet

Cisco QSFP-100G-CUxM là cáp đồng module Cisco QSFP đến QSFP gắn trực tiếp 100GBASE-CR4 phù hợp với các liên kết rất ngắn và cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để thiết lập liên kết 100 Gigabit giữa các cổng QSFP-100G của thiết bị chuyển mạch Cisco trong giá tủ rack và qua các tủ mạng liền kề . Cisco hiện đang cung cấp cáp đồng thụ động có độ dài x = 1, 2, 3 và 5 mét.
 
QSFP-100G-CU1M ✅ Module Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter datasheet
QSFP Direct-Attach Copper Modules
Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter QSFP-100G-CU1M
Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 2-meter QSFP-100G-CU2M
Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 3-meter QSFP-100G-CU3M
Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 5-meter QSFP-100G-CU5M
Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1-meter QSFP-4SFP25G-CU1M
Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2-meter QSFP-4SFP25G-CU2M
Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3-meter QSFP-4SFP25G-CU3M
Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5-meter QSFP-4SFP25G-CU5M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter QSFP-100G-AOC1M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 2-meter QSFP-100G-AOC2M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 3-meter QSFP-100G-AOC3M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 5-meter QSFP-100G-AOC5M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 7-meter QSFP-100G-AOC7M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 10-meter QSFP-100G-AOC10M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 15-meter QSFP-100G-AOC15M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 20-meter QSFP-100G-AOC20M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 25-meter QSFP-100G-AOC25M
Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 30-meter QSFP-100G-AOC30M
Lựa chọn một số mã module quang Cisco 100G ưa chuộng nhất thị trường : QSFP-100G-SR4-S | QSFP-100G-DR-SQSFP-100G-FR-S  | QSFP-100G-LR-SQSFP-100G-LR4-SQSFP-100G-ER4L-SQSFP-100G-CU1MQSFP-100G-AOC1MQSFP-4SFP25G-CU1M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y