QDD-400-CU3M

QDD-400-CU3M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QDD-400-CU3M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, Passive Copper Cable, 3 meter
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QDD-400-CU3M | QDD-400-CU3M=✅Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, Passive Copper Cable, 3 meter datasheet

Module DAC Cisco 400G QDD-400-CU3M chủ yếu cho phép liên kết 400G băng thông cao và hỗ trợ tốc độ Ethernet 400G. Nó cung cấp giải pháp gắn trực tiếp đồng QSFP-DD-to-QSFP-DD. Cáp QDD-400-CU3M phù hợp với các liên kết rất ngắn và cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để thiết lập liên kết 400-Gigabit giữa các cổng QSFP-400G của thiết bị chuyển mạch / bộ định tuyến Cisco trong giá rack và qua các tủ rack liền kề. Cisco hiện cung cấp cáp đồng thụ động có độ dài 3 mét.
Mã SKU Price Giá (USD)  Mô tả cáp DAC 3 mét
QDD-400-CU3M $652 400G Passive Cable, 3m
QDD-400-CU3M= $652 400G Passive Cable, 3m
Module Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, Passive Copper Cable, 1M 2M 2.5M 3M
Cisco 400G QSFP-DD Cable type Cable distance Max power consumption (W) Pull tab color
QDD-400-CU1M Direct-attach copper cable assembly 1 m 1.5 Tan
QDD-400-CU2M 2 m Brown
QDD-400-CU2.5M 2.5 m Yellow
QDD-400-CU3M 3 m Orange

Lựa chọn các mã module Cisco 400Gb nổi bật: QDD-400G-LR8-SQDD-400G-FR4-SQDD-400G-DR4-S | QDD-2X100-SR4-SQDD-2X100-CWDM4-S | QDD-400-CU1MQDD-400-CU2MQDD-400-CU2.5MQDD-400-CU3M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y