QDD-400G-DR4-S

QDD-400G-DR4-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QDD-400G-DR4-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, 400GBASE-DR4, MPO-12, 500m parallel SMF
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QDD-400G-DR4-S ✅Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, 400GBASE-DR4, MPO-12, 500m parallel SMF datasheet

Cisco QDD-400G-DR4-S  hỗ trợ độ dài liên kết lên đến 500m song song SMF với đầu nối MPO-12. Nó tuân theo giao thức IEEE 802.3bs và tiêu chuẩn 400GAUI-8 / CEI-56G-VSR-PAM4. Tín hiệu Ethernet 400 Gigabit được truyền qua bốn làn song song bằng một bước sóng trên mỗi làn. Nó có thể được sử dụng làm đột phá 4x100G thành QSFP28-100G-FR-S. FEC được thực hiện trên nền tảng máy chủ.
QDD-400G-DR4-S ✅Cisco 400G QSFP-DD Transceiver, 400GBASE-DR4, MPO-12, 500m parallel SMF datasheet
Average Transmit Power per lane Maximum Supported Insertion Loss Wavelength (nm)
 (dBm) min (dBm) max  (dBm) min*  (dBm) max  (IL) (dB)
QDD-400G-DR4-S -2.9 4 -5.9 4 3 1310
QDD-400G-FR4-S -3.2 3.5 -7.3 3.5 4 1270, 1290, 1310, 1330
QDD-400G-LR8-S -2.8 5.3 -9.1 5.3 6.3 1273, 1277, 1282, 1286, 1295, 1300, 1304, 1309
QDD-2X100-SR4-S -8.4 2.4 -10.3 2.4 1.9 840 to 860
QDD-2X100-CWDM4-S -6.5 2.5 -11.5 2.5 5 Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331
Lựa chọn các mã module Cisco 400Gb nổi bật: QDD-400G-LR8-SQDD-400G-FR4-SQDD-400G-DR4-S | QDD-2X100-SR4-SQDD-2X100-CWDM4-S | QDD-400-CU1MQDD-400-CU2MQDD-400-CU2.5MQDD-400-CU3M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y