C9300X-NM-8Y

C9300X-NM-8Y 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9300X-NM-8Y
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300X-NM-8Y Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module

Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8M

Mã P/N: C9300X-NM-8M