C9200-NM-4G

C9200-NM-4G 88 4.5
Rating 88 votes
Giá thị trường:
Mã:
C9200-NM-4G
Description
Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9200-NM-4G Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module 

Model: C9200-NM-4G - Cisco Catalyst 9000 Switch Modules
Detail: Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module
List Price: US$510.00
Sản phẩm cùng danh mục

Cisco WS-C4500X-16SFP+

Mã: WS-C4500X-16SFP+
150,000,000 đ 18,480 đ

Cisco WS-C4500X-24X-ES

Mã: WS-C4500X-24X-ES
180,000,000 đ 27,720 đ