SFP-25G-AOC1M

SFP-25G-AOC1M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
SFP-25G-AOC1M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SFP-25G-AOC1M | SFP-25G-AOC1M= ✅ Module AOC Cisco 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M 

Cisco SFP-25G Cable Type Cable Distance Max Power (W) Pull Tab Color
Cisco SFP-25G-AOC1M Active Optical Cable assembly 1m 1 Beige
Cisco SFP-25G-AOC2M 2m Brown
Cisco SFP-25G-AOC3M 3m Orange
Cisco SFP-25G-AOC4M 4m Green
Cisco SFP-25G-AOC5M 5m Gray
Cisco SFP-25G-AOC7M 7m Blue
Cisco SFP-25G-AOC10M 10m Red
Cisco Module 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M 2M 3M 4M 5M 7M 10M
Mô tả module quang Cisco 25G cáp AOC
SFP-25G-AOC10M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC10M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC1M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC1M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC2M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC2M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC3M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC3M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC4M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC4M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC5M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC5M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC7M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
SFP-25G-AOC7M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3MSFP-H25G-CU1.5M | SFP-H25G-CU2.5M | SFP-H25G-CU5MSFP-H25G-CU4M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y