SFP-H25G-CU1M

SFP-H25G-CU1M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
SFP-H25G-CU1M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1M
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU1M= ✅ Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter module DAC datasheet

Cisco SFP-25G Cable Type Cable Distance Max Power (W) Pull Tab Color
Cisco SFP-H25G-CU1M Direct-attach copper cable assembly 1m 01/10 Beige
Cisco SFP-H25G-CU1.5M 1.5m Black
Cisco SFP-H25G-CU2M 2m Brown
Cisco SFP-H25G-CU2.5M 2.5m Yellow
Cisco SFP-H25G-CU3M 3m Orange
Cisco SFP-H25G-CU4M 4m Green
Cisco SFP-H25G-CU5M 5m Gray
SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU1M= ✅ Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter module DAC
 
Mô tả module quang Cisco 25G DAC
SFP-H25G-CU1M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter
SFP-H25G-CU1.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 1.5-meter
SFP-H25G-CU2M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 2-meter
SFP-H25G-CU2.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 2.5-meter
SFP-H25G-CU3M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 3-meter
SFP-H25G-CU4M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 4-meter
SFP-H25G-CU5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 5-meter
Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3MSFP-H25G-CU1.5M | SFP-H25G-CU2.5M | SFP-H25G-CU5MSFP-H25G-CU4M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y