SFP-10/25G-LR-I

SFP-10/25G-LR-I 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
SFP-10/25G-LR-I
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF, Industrial Temp
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SFP-10/25G-LR-I ​Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF, Industrial Temp

Cisco SFP-10 / 25G-LR-I là module quang Cisco 10/25GBASE-LR hỗ trợ độ dài liên kết là 10 km trên cáp quang singlemode tiêu chuẩn (SMF) G.652 ở cả 10G và 25G. Module quang yêu cầu RS-FEC trên các cổng máy chủ để hoạt động ở mức 25G. Module quang này có phạm vi nhiệt độ công nghiệp. Module quang Cisco này cũng hỗ trợ các tùy chọn dữ liệu CPRI 7, 8, 9 và 10.

Trong một số ứng dụng sử dụng BASE-R FEC, Module quang có thể hỗ trợ 3,5 km và nếu không có FEC, Module quang có thể hỗ trợ 1,5 km, tùy thuộc vào chất lượng sợi quang.
 
SFP-10/25G-LR-I ​Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF, Industrial Temp
Mô tả module quang Cisco 25G và cáp AOC DAC
SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP Module
SFP-25G-SR-S= 25GBASE-SR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S= Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-S= 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-I Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF, Industrial Temp
SFP-H25G-CU1M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter
SFP-H25G-CU1.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 1.5-meter
SFP-H25G-CU2M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 2-meter
SFP-H25G-CU2.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 2.5-meter
SFP-H25G-CU3M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 3-meter
SFP-H25G-CU4M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 4-meter
SFP-H25G-CU5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 5-meter
SFP-25G-AOC10M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC10M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC1M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC1M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC2M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC2M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC3M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC3M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC4M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC4M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC5M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC5M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC7M 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
SFP-25G-AOC7M= 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
QSFP-4SFP25G-CU1M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m

Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3M |
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y