SFP-10/25G-CSR-S

SFP-10/25G-CSR-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
SFP-10/25G-CSR-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-CSR-S= ✅Cisco Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module datasheet

Cisco SFP-10 / 25G-CSR-S là Module quang Cisco 10/25GBASE-CSR hỗ trợ độ dài liên kết lên đến 300 / 400m đối với OM3 / OM4 ở 10G và lên đến 300 / 400m đối với OM3 / OM4 ở 25G  . Nó cũng hỗ trợ độ dài liên kết 82m so với OM2 ở 10G và lên đến 70m so với OM2 ở 25G.

Module quang này yêu cầu RS-FEC trên cổng máy chủ để hoạt động ở mức 25G. Sử dụng BASE-R FEC, Module quang có thể hỗ trợ 70 / 100m trên OM3 / 4 và khi không sử dụng FEC, nó có thể hỗ trợ 30 / 50m trên OM3 / OM4 ở 25G  . Đối với hoạt động 10G, FEC không bắt buộc.
Type Transmit Power (dBm)* Receive Power (dBm)* Transmit and Receive Wavelength (nm)
Maximum Minimum Maximum Minimum
SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR 850nm MMF 2.4 -8.4 2.4 -10.3 840 to 860
SFP-10/25G-CSR-S 10G 2.4 -7.3 2.4 -9.9 840 to 860
25G 2.4 -6 2.4 -8.7 840 to 860
SFP-10/25G-LR-S 10G 0.5 -8.2 0.5 -14.4 1260 to 1355 (10G)
25G 2 -7 2 -13.3 1295 to 1325 (25G)
SFP-10/25G-LR-I 10G 0.5 -6.7 0.5 -15.9 1260 to 1355 (10G)
25G 2 -5.5 2 -14.8 1295 to 1325 (25G)
SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-CSR-S= ✅Cisco Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module datasheet
Mô tả module quang Cisco 25G và cáp DAC
SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP Module
SFP-25G-SR-S= 25GBASE-SR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S= Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-S= 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-I Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF, Industrial Temp
SFP-H25G-CU1M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter
SFP-H25G-CU1.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 1.5-meter
SFP-H25G-CU2M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 2-meter
SFP-H25G-CU2.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 2.5-meter
SFP-H25G-CU3M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 3-meter
SFP-H25G-CU4M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 4-meter
SFP-H25G-CU5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 5-meter
Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3MSFP-H25G-CU1.5M | SFP-H25G-CU2.5M | SFP-H25G-CU5MSFP-H25G-CU4M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y