QSFP-100G-DR-S

QSFP-100G-DR-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QSFP-100G-DR-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco 100GBASE-DR1 QSFP Transceiver, 500m over SMF
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QSFP-100G-DR-S | QSFP-100G-DR-S=✅Module Cisco 100GBASE-DR1 QSFP Transceiver, 500m over SMF datasheet

Cisco QSFP-100G-DR-S hỗ trợ độ dài liên kết lên đến 500m qua một cặp tiêu chuẩn G.652 Sợi cáp quang đơn mode (SMF) với đầu nối LC song công. Tín hiệu Ethernet 100 Gigabit được truyền qua một bước sóng duy nhất bằng cách sử dụng điều chế PAM4 tích hợp và FEC. QSFP-100G-DR-S tương thích với các module quang thu phát 400G tuân thủ IEEE 400GBASE-DR4.
QSFP-100G-DR-S| QSFP-100G-DR-S= | ✅Module Cisco 100GBASE-DR1 QSFP Transceiver, 500m over SMF datasheet
QSFP Optics Modules
QSFP-100G-SR4-S Cisco 100GBASE-SR4 QSFP Transceiver, MPO-12, 100m over OM4 MMF
QSFP-40/100-SRBD Cisco 100G and 40G SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF
QSFP-100G-PSM4-S Cisco 100G PSM4 QSFP Transceiver, MPO-12, 500m over SMF
QSFP-100G-DR-S Cisco 100GBASE-DR1 QSFP Transceiver, 500m over SMF
QSFP-100G-FR-S Cisco 100G-FR QSFP Transceiver, 2km over SMF
QSFP-100G-CWDM4-S Cisco 100G CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF
QSFP-100G-SM-SR Cisco 100G CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C
QSFP-100G-LR-S Cisco 100G-LR QSFP Transceiver, 10km over SMF
QSFP-100G-LR4-S Cisco 100GBASE-LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF
QSFP-100G-ER4L-S Cisco 100G ER4-Lite QSFP Transceiver, 40KM reach over SMF, Duplex LC
QSFP-100G-CU1M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 1-meter
QSFP-100G-CU2M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 2-meter
QSFP-100G-CU3M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 3-meter
QSFP-100G-CU5M Cisco 100GBASE-CR4 QSFP Passive Copper Cable, 5-meter
QSFP-4SFP25G-CU1M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1-meter
QSFP-4SFP25G-CU2M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2-meter
QSFP-4SFP25G-CU3M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3-meter
QSFP-4SFP25G-CU5M Cisco 100G QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5-meter
QSFP-100G-AOC1M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 1-meter
QSFP-100G-AOC2M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 2-meter
QSFP-100G-AOC3M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 3-meter
QSFP-100G-AOC5M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 5-meter
QSFP-100G-AOC7M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 7-meter
QSFP-100G-AOC10M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 10-meter
QSFP-100G-AOC15M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 15-meter
QSFP-100G-AOC20M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 20-meter
QSFP-100G-AOC25M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 25-meter
QSFP-100G-AOC30M Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 30-meter
Lựa chọn một số mã module quang Cisco 100G ưa chuộng nhất thị trường : QSFP-100G-SR4-S | QSFP-100G-DR-SQSFP-100G-FR-S  | QSFP-100G-LR-SQSFP-100G-LR4-SQSFP-100G-ER4L-SQSFP-100G-CU1MQSFP-100G-AOC1MQSFP-4SFP25G-CU1M
Cisco QSFP Nominal Wavelength (nm) Cable Type Core Size (Microns) Modal Bandwidth (MHzkm)
QSFP-100G-SR4-S 850 MMF 50 2000 (OM3)
50 4700 (OM4)
  4700 (OM5)
QSFP-40/100-SRBD 855, 908 MMF 50 2000 (OM3)
50 4700 (OM4)
  4700 (OM5)
QSFP-100G-PSM4-S 1310 SMF G.652 -
QSFP-100G-DR-S 1310 SMF G.652 -
QSFP-100G-FR-S 1310 SMF G.652 -
QSFP-100G-CWDM4-S 1271, 1291, 1311, 1331 SMF G.652 -
QSFP-100G-SM-SR 1271, 1291, 1311, 1331 SMF G.652 -
QSFP-100G-LR-S 1310 SMF G.652 -
QSFP-100G-LR4-S 1295, 1300, 1304, 1309 SMF G.652 -
QSFP-100G-ER4L-S 1295, 1300, 1304, 1309 SMF G.652 -
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y