Tìm hiểu Cisco

Tìm hiểu thông số kỹ thuật thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9300L Series

20/01/2020

Bạn có biết vì sao chúng ta nên lựa chọn kỹ lưỡng địa chỉ cung cấp Core Switch Cisco 9300L uy tín để mua không?

Như chúng ta cũng biết rằng vốn dĩ Switch Cisco 9300L là một thiết bị chuyển mạch lõi rất quan trọng, chúng có vai trò rất lớn trong triển khai hạ tầng mạng của chúng ta hiện nay, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong quá trình làm việc vậy nên không thể nào chọn bừa một sản phẩm không rõ nguồn gốc được.

Các mã Cisco Catalyst C9300L nổi bật mà bạn có thể lựa chọn

Cisco C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 4X10G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 4x10G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-24UXG-2Q-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 2X40G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-24UXG-2Q-A Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8xmGig, 2x40G uplinks, Network Advantage
Cisco C9300L-48UXG-2Q-E Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 2X40G uplinks, Network Essentials
Cisco C9300L-48UXG-2Q-A Catalyst 9300L 48-port fixed uplinks UPoE, 12xmGig, 2x40G uplinks, Network Advantage

Cisco Catalyst C9300L

Phần mềm licenses lựa chọn cho cấu hình core Switch Cisco C9300L SKUs

C9300L-DNA-P-24-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-P-24-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-P-24-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage

core Switch Cisco C9300L

 Phụ kiện Cisco StackWise-320 

C9300L-STACK-KIT Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable
C9300L-STACK-KIT= Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable, spare
STACK-T3-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable – default with Stack Kit for C9300L SKUs
STACK-T3-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-1M 1M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-3M 3M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

Switch Cisco Catalyst 9300L Series switch fixed uplinks​

Cisco C9300L-24T-4G 24 Data 4x 1G fixed uplinks 350W AC N/A
Cisco C9300L-24T-4X 24 Data 4x 10G fixed uplinks 350W AC N/A
Cisco C9300L-48T-4G 48 Data 4x 1G fixed uplinks 350W AC N/A
Cisco C9300L-48T-4X 48 Data 4x 10G fixed uplinks 350W AC N/A
Cisco C9300L-24P-4G 24 PoE+ 4x 1G fixed uplinks 715WAC 505W
Cisco C9300L-24P-4X 24 PoE+ 4x 10G fixed uplinks 715WAC 505W
Cisco C9300L-48P-4G 48 PoE+ 4x 1G fixed uplinks 715WAC 505W
Cisco C9300L-48P-4X 48 PoE+ 4x 10G fixed uplinks 715WAC 505W
Cisco C9300L-48PF-4G 48 PoE+ 4x 1G fixed uplinks 1100W AC 890W
Cisco C9300L-48PF-4X 48 PoE+ 4x 10G fixed uplinks 1100W AC 890W
Cisco C9300L-24UXG-4X 24 UPoE 8xmGig 4x 10G fixed uplinks 1100W AC 880W
Cisco C9300L-24UXG-2Q 24 UPoE 8xmGig 2x 40G fixed uplinks 1100W AC 722W
Cisco C9300L-48UXG-4X 48 UPoE 12xmGig 4x 10G fixed uplinks 1100W AC 675W
Cisco C9300L-48UXG-2Q 48 UPoE 12xmGig 2x 40G fixed uplinks 1100W AC 675W

 Khả năng Performance của Switch Cisco 9300L

Description Performance: C9300L fixed uplink SKUs
Total number of MAC addresses 32,000
Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) 32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)
IPv6 routing entries 16,000
Multicast routing scale 8,000
QoS scale entries 5,120
ACL scale entries 5,120
Packet buffer per SKU 16 MB buffer for 24 and 48 port Gigabit Ethernet models
FNF entries 64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models
DRAM 8 GB
Flash 16 GB
VLAN IDs 4094
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) 1000
Jumbo frames 9198 bytes
Total routed ports per Catalyst 9300 Series stack 416

Hỗ trợ support Switch Cisco 9300L Stackwise-320

Stacking support Stacking bandwidth support Optional Stacking hardware Number of members Supported stack members
StackWise-320 320 Gbps C9300L-STACK-KIT 8 Other C9300L SKUs with same license level

 Bandwidth của Switch Cisco 9300L 

SKU Switching capacity Switching capacity with stacking Forwarding rate Forwarding rate with stacking
C9300L-24T-4G 56 Gbps 376 Gbps 41.66 Mpps 279.76 Mpps
C9300L-24T-4X 128 Gbps 448 Gbps 95.23 Mpps 333.33 Mpps
C9300L-48T-4G 104 Gbps 424 Gbps 77.38 Mpps 315.48 Mpps
C9300L-48T-4X 176 Gbps 496 Gbps 130.95 Mpps 369.05 Mpps
C9300L-24P-4G 56 Gbps 376 Gbps 41.66 Mpps 279.76 Mpps
C9300L-24P-4X 128 Gbps 448 Gbps 95.23 Mpps 333.33 Mpps
C9300L-48P-4G 104 Gbps 424 Gbps 77.38 Mpps 315.48 Mpps
C9300L-48P-4X 176 Gbps 496 Gbps 130.95 Mpps 369.05 Mpps
C9300L-48PF-4G 104 Gbps 424 Gbps 77.38 Mpps 315.48 Mpps
C9300L-48PF-4X 176 Gbps 496 Gbps 130.95 Mpps 369.05 Mpps
C9300L-24UXG-4X 272 Gbps 592 Gbps 202.38 Mpps 440.47 Mpps
C9300L-24UXG-2Q 352 Gbps 672 Gbps 261.90 Mpps 500.00 Mpps
C9300L-48UXG-4X 392 Gbps 712 Gbps 291.66 Mpps 529.76 Mpps
C9300L-48UXG-2Q 472 Gbps 792 Gbps 351.19 Mpps 589.28 Mpps

 Nguồn cho Switch Cisco 9300L 

Model Default power supply Available PoE power With 350W Secondary PS With 715W Secondary PS With 1100W Secondary PS
C9300L-24T-4G PWR-C1-350WAC-P n/a n/a n/a n/a
C9300L-24T-4X PWR-C1-350WAC-P n/a n/a n/a n/a
C9300L-48T-4G PWR-C1-350WAC-P n/a n/a n/a n/a
C9300L-48T-4X PWR-C1-350WAC-P n/a n/a n/a n/a
C9300L-24P-4G PWR-C1-715WAC-P 505W 720W 720W 720W
C9300L-24P-4X PWR-C1-715WAC-P 505W 720W 720W 720W
C9300L-48P-4G PWR-C1-715WAC-P 505W 855W 1220W 1440W
C9300L-48P-4X PWR-C1-715WAC-P 505W 855W 1220W 1440W
C9300L-48PF-4G PWR-C1-1100WAC-P 890W 1240W 1440W 1440W
C9300L-48PF-4X PWR-C1-1100WAC-P 890W 1240W 1440W 1440W
C9300L-24UXG-4X PWR-C1-1100WAC-P  880W 1230W 1440W 1440W
C9300L-24UXG-2Q PWR-C1-1100WAC-P 722W 1072W 1440W 1440W
C9300L-48UXG-4X PWR-C1-1100WAC-P 675W 1025W 1390W 1775W
C9300L-48UXG-2Q PWR-C1-1100WAC-P 675W 1025W 1390W 1775W
Địa chỉ cung cấp bộ chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9300L chính hãng ở đâu?

Địa chỉ cung cấp bộ chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9300L chính hãng ở đâu?

Tìm kiếm cho mình một địa chỉ cung cấp bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 9300L chính hãng giá rẻ ở đâu bây giờ? Tìm kiếm địa chỉ nào để có thể tìm được những Switch Cisco 9300L tốt để mang về sử dụng bây giờ? Đó là một câu hỏi không hề dễ, thế nhưng đừng quá lo lắng vì ngay sau đây chúng tôi sẽ bật mí đến cho bạn biết về địa điểm cung cấp Cisco 9300L giá rẻ chất lượng tốt cho bạn tham khảo nhé.

Một số hình ảnh và video thực tế review dòng sản phẩm core switch Cisco 9300 seriesswitch cisco 9300

cisco 9300

core switch cisco 9300l

core switch cisco 9300

Các tin bài khác