Cisco C9130AXE-S

Cisco C9130AXE-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
$1-$1395
Mã P/N:
C9130AXE-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Catalyst 9130AX Series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9130AXE-S ​Cisco Catalyst 9130AX Series

Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9100 Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9117AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9117AX Series
C9117AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9117AX Access Point
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Cisco Catalyst 9115 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9117 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9120 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9130 Access Point datasheet​
C9130AXE-S
 
Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9130 Series
C9130AXI-A $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-B $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-D $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-E $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-A $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-B $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-D $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-E $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-F $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-G $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-H $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-I $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-K $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-Q $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-T $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-EWC-Z $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXI-F $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-G $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-H $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-I $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-K $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-Q $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-R $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-T $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-Z $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-A $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-B $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-D $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-E $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-H $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-K $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-Q $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-R $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về WiFi Cisco cũng như mua bán Cisco Access Point 9100, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục