Cisco C9115AXE-S

Cisco C9115AXE-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
$1-$600
Mã P/N:
C9115AXE-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Catalyst 9115AX Access Point, External antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9115AXE-S  ​Cisco Catalyst 9115AX Access Point, External antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO

Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9100 Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9117AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9117AX Series
C9117AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9117AX Access Point
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Cisco Catalyst 9115 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9117 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9120 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9130 Access Point datasheet​
C9115AXE-S
Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9115 Series
C9115AXI-A $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-B $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-B1 $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-D $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-E $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-E1 $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-A $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-B $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-D $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-E $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-F $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-G $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-H $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-I $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-K $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-N $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-Q $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-T $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-EWC-Z $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-F $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-G $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-H $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-I $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-K $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-Q $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-T $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-Z $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-E $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-A $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-B $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-D $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-E $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-F $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-G $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-H $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-I $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-K $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-N $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-Q $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-T $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-EWC-Z $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXE-F $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-H $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-I $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-K $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-N $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-Q $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-T $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-Z $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
 
Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Cisco WiFi cũng như mua bán Access Point​ Cisco 9100, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục