Cisco C9120AXP-S

Cisco C9120AXP-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
$1-$895
Mã P/N:
C9120AXP-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Catalyst 9120 Series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9120AXP-S ​Cisco Catalyst 9120 Series

Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9100 Series
C9130AXI-S $2,095 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9130AXI-EWC-S $2,095 Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
C9130AXE-S $2,195 Cisco Catalyst 9130AX Series
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9117AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9117AX Series
C9117AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9117AX Access Point
C9115AXE-S $1,345 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXE-EWC-S $1,345 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point
C9115AXI-S $1,245 Cisco Catalyst 9115AX Series
C9115AXI-EWC-S $1,245 Cisco Embedded Wireless Controller on C9115AX Access Point

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Wireless Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point

Cisco Catalyst 9115 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9117 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9120 Access Point datasheet
Cisco Catalyst 9130 Access Point datasheet​
C9120AXP-S
 
Giá List (USD)  Mô tả Access Point Cisco WiFi 9120 Series
C9120AXI-A $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-B $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-D $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-E $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-EWC-A $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-B $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-D $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-E $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-F $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-G $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-H $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-I $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-K $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-N $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-Q $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-S $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-T $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-EWC-Z $1,695 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXI-F $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-G $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-H $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-I $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-K $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-N $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-Q $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-R $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-S $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-T $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXI-Z $1,695 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-A $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-B $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-D $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-E $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-EWC-A $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-B $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-D $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-E $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-F $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-G $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-H $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-I $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-K $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-N $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-Q $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-T $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-EWC-Z $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXE-F $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-G $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-H $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-I $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-K $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-N $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-Q $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-R $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-S $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-T $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXE-Z $1,795 Cisco Catalyst 9120AX Series
C9120AXP-A $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-B $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-D $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-E $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-EWC-A $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-B $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-D $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-E $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-G $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-I $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-K $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-N $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-Q $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-S $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-EWC-T $1,795 Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
C9120AXP-G $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-I $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-K $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-N $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-Q $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-S $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series
C9120AXP-T $1,795 Cisco Catalyst 9120 Series

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Cisco WiFi cũng như mua bán Access Point​ Cisco 9100, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục