C9124AXI-S

C9124AXI-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9124AXI-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Catalyst 9124 Wi-Fi 6 Outdoor AP, Internal Ant, -S Regulatory Domain
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco Catalyst 9124 Wi-Fi 6 Outdoor AP, Internal Ant, -S Regulatory Domain C9124AXI-S 

C9124AXI-S
Cisco C9800
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
C9130AXI-EWC-S C9117AXI-EWC-S
C9120AXI-EWC-S C9115AXI-EWC-S
C9120AXE-EWC-S C9115AXE-EWC-S
C9124AXD-S C9124AXI-S
Sản phẩm cùng danh mục