C9120AXE-EWC-S

C9120AXE-EWC-S 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9120AXE-EWC-S
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
C9120AXE-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9120AXE-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point

C9120AXE-EWC-S

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Wireless Controller

Sản phẩm cùng danh mục