C9800-80-K9

C9800-80-K9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9800-80-K9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
C9800-80-K9 Cisco Catalyst 9800-80 Wireless Controller
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9800-80-K9 Cisco Catalyst 9800-80 Wireless Controller

  • Để triển khai khuôn viên lớn và nhà cung cấp dịch vụ
  • Lên đến 6000 AP, 64.000 máy khách và thông lượng 80 Gbps
  • Các bản vá nóng, tiết kiệm thời gian và nâng cấp vô ích
  • Đo từ xa nâng cao theo yêu cầu
C9800-80-K9
Mô tả
C9800-80-K9 Cisco Catalyst 9800-80 Wireless Controller
LIC-C9800-DTLS-K9 Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller DTLS License
C9800-AC-1100W= Cisco Catalyst Wireless Controller 1100 AC Power Supply
C9800-DC-950W= Cisco Catalyst Wireless Controller 950W DC Power Supply
C9800-18X1GE(=) Cisco Catalyst 9800-80 GE Module
C9800-10X10E(=) Cisco Catalyst 9800-80 10 GE Module
C9800-1X40GE(=) Cisco Catalyst 9800-80 1 Port 40 GE Module
C9800-2X40GE(=) Cisco Catalyst 9800-80 2 Ports 40 GE Module
C9800-1X100GE(=) Cisco Catalyst 9800-80 1 Port 100 GE Module

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Wireless Controller

Sản phẩm cùng danh mục