Tìm hiểu Cisco

Tìm hiểu tính năng và cấu hình đặt hàng Switch Cisco Catalyst 3850 series

13/08/2019

Các Switch Cisco 3850 cấu hình cố định L2 / L3 có thể xếp chồng thế hệ tiếp theo có chức năng điều khiển không dây. Thiết bị chuyển mạch Switch 3850 của Cisco có chức năng ngăn xếp 480 Gbps nhanh nhất trong ngành, hỗ trợ nhiều mô-đun cung cấp điện và chức năng chia sẻ năng lượng sáng tạo để đạt được cấu hình dự phòng linh hoạt và tiên tiến. Cisco Catalyst 3850 cũng cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng LAN có dây / không dây, chẳng hạn như QoS và bảo mật. 

ĐIỂM NỔI BẬT SWITCH CISCO 3850

  • Được trang bị Cisco IOS XE Universal Image (Hỗ trợ dịch vụ LAN Base / IP Base / IP) 
  • Được trang bị ASIC Máy bay dữ liệu truy cập hợp nhất (UADP) được xây dựng để hỗ trợ Cisco ONE (Môi trường mạng mở) 
  • Chức năng điều khiển tích hợp có khả năng quản lý tới 100 không dây các điểm truy cập (Hỗ trợ IP Base / Dịch vụ IP) 
  • Được trang bị với Cisco Catalyst Multigigabit Công nghệ (mGig) cổng downlink kích hoạt (một số mô hình) 
  • Được trang bị với PoE + / UPOE điện cung cấp cổng downlink (cổng UPOE chỉ được tích hợp trên một số mô hình PSE) 
  • Được trang bị với MACsec- các cổng đường xuống được kích hoạt (các mô hình IP Base / IP Services) 
  • Các cổng đường lên hỗ trợ MACsec (Các mô hình IP Base / IP Services tùy chọn) 
  • Hỗ trợ Cisco StackPower 
  • Hỗ trợ Cisco StackWise-480
CISCO CATALYST 3850 SERIES SWITCH

DANH SÁCH CISCO CATALYST 3850 SERIES SWITCH

WS-C3850-24T-L  Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base
 WS-C3850-24T-S  Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base
 WS-C3850-24T-E  Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
 WS-C3850-24P-L  Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable
 WS-C3850-24P-S  Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable
 WS-C3850-24P-E  Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 - 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable
 WS-C3850-24U-L  Cisco Catalyst C3850-24U Switch Layer 2- Access Layer - 24 * 10/100/1000 Ethernet, UPOE ports - LAN Base - managed- stackable
 WS-C3850-24U-S  Stackable 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Base feature set. WS-C3850-48P-S.
 WS-C3850-24U-E  Cisco Catalyst 3850 Stackable Switch - 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Services feature
 WS-C3850-24XU-L  Cisco Catalyst C3850
 WS-C3850-24XU-S  Cisco Catalyst C3850
 WS-C3850-24XU-E  Cisco Catalyst C3850
 WS-C3850-48T-L  Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
 WS-C3850-48T-S  Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP Base - managed- stackable
 WS-C3850-48T-E  Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet ports - IP service - managed- stackable
 WS-C3850-48P-L  Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable
 WS-C3850-48P-S  Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable
 WS-C3850-48P-E  Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable
 WS-C3850-48F-L  Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base - managed- stackable
 WS-C3850-48F-S  Cisco Catalyst C3850-48F Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base - managed- stackable
 WS-C3850-48F-E  Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 - 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP service - managed- stackable
 WS-C3850-48U-L  Cisco Catalyst C3850-48U Switch Layer 2- Access Layer - 48 * 10/100/1000 Ethernet UPOE ports - LAN Base - managed- stackable
 WS-C3850-48U-S  Cisco Catalyst C3850-48
 WS-C3850-48U-E  Cisco Catalyst C3850-48
 WS-C3850-12X48U-L  Cisco Catalyst C3850-48
 WS-C3850-12X48U-S  Cisco Catalyst C3850-48
 WS-C3850-12X48U-E   Cisco Catalyst C3850-48
 WS-C3850-12S-S  Cisco Catalyst C3850-12S Switch Layer 3 - 12 SFP - IP Base - Wireless controller - managed- stackable
 WS-C3850-12S-E  Cisco Catalyst WS-C3850-12S-E Switch Layer 3 - 12 * 10/100/1000 SPF Fibric ports - IP service - wireless controller - managed- stackable
 WS-C3850-12XS-S  Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch Layer 3 - 12 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base - Wireless controller - managed- stackable
 WS-C3850-12XS-E  Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch Layer 3
 WS-C3850-24S-S  Cisco Catalyst C3850-24S Switch Layer 3 - 24 SFP - IP Base - managed- stackable
 WS-C3850-24XS-E  Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3
 WS-C3850-48XS-E  Cisco Catalyst C3850-48S Switch Layer 3
 WS-C3850-48XS-F-S  Cisco Catalyst C3850-48S Switch Layer 3
 WS-C3850-48XS-F-E   Cisco Catalyst C3850-48S Switch Layer 3
SWITCH CISCO 3850
 

Chọn Switch Cisco Catalyst 3850 series cùng phân khúc

Cisco WS-C3850-12S-E  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services
Cisco WS-C3850-12S-S  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
Cisco WS-C3850-12XS-E  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
Cisco WS-C3850-12XS-S  Switch Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
Cisco WS-C3850-24XS-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
Cisco WS-C3850-24S-E  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
Cisco WS-C3850-24S-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
Cisco WS-C3850-24T-E  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
Cisco WS-C3850-24T-L  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
Cisco WS-C3850-24T-S  Switch Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base 
Cisco WS-C3850-48T-E  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
Cisco WS-C3850-48T-L  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
Cisco WS-C3850-48T-S  Switch Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
 

Chọn các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 3650 series phân khúc thấp hơn

Cisco WS-C3650-48TS-S  Switch Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
Cisco WS-C3650-48TS-L  Switch Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
Cisco WS-C3650-48TS-E  Switch Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
Cisco WS-C3650-48TD-S  Switch Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base
Cisco WS-C3650-24TS-S  Switch Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
Cisco WS-C3650-24TS-L  Switch Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
Cisco WS-C3650-24TS-E  Switch Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services
Cisco WS-C3650-24TD-S  Switch Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base
✅Bạn có thể tham khảo chi tiết các loại Catalyst 9300 phổ biến như:

Switch Cisco C9300-24P-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024pe.html
Switch Cisco C9300-24P-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024pa.html
Switch Cisco C9300-24T-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024ta.html
Switch Cisco C9300-24T-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024te.html
Switch Cisco C9300-48T-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930048ta.html
Switch Cisco C9300-48T-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930048te.html
Switch Cisco C9300-24S-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300-24s-e
Switch Cisco C9300-24S-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300-24s-a
Module Cisco C9300-NM-8X: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/c9300-nm-8x
Module Cisco C9300-NM-4G: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/c9300-nm-4g
Module Cisco C9300L-STACK-KIT​=: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/stack-kit

Các tin bài khác