CBS220-48P-4P-EU

CBS220-48P-4P-EU 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
CBS220-48P-4P-EU
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
48 10/100/1000 ports with 382W power budget 4 Gigabit SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Layer 2 Cisco CBS220-48P-4P-EU 

Các mã sản phẩm dòng Cisco CBS 220

Giá Giá
CBS220-8T-E-2G-EU   CBS220-8FP-E-2G-EU  
CBS220-16P-2G-EU    CBS220-8P-E-2G-EU  
CBS220-24T-4G-EU   CBS220-16T-2G-EU  
CBS220-24T-4X-EU   CBS220-48P-4X-EU  
CBS220-24P-4X-EU   CBS220-48T-4G-EU  
CBS220-24FP-4X-EU   CBS220-48T-4X-EU   
CBS220-24P-4G-EU   CBS220-48FP-4X-EU  
CBS220-24FP-4G-EU   CBS220-48P-4P-EU  
Sản phẩm cùng danh mục

CBS220-24T-4G-EU

Mã P/N: CBS220-24T-4G-EU

CBS220-8T-E-2G-EU

Mã P/N: CBS220-8T-E-2G-EU