Cisco C9500-48Y4C-A

Cisco C9500-48Y4C-A 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
C9500-48Y4C-A
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9500-48Y4C-A Cisco Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage

 
Core Switch Cisco Catalyst 9500 Series
Giá List (USD)  Mô tả
C9500-12Q-10E $17,500 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-12Q-A $18,850 Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage
C9500-12Q-A= $17,500 Catalyst 9500 12-port 40G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-12Q-E $18,850 Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials
C9500-12Q-E= $17,500 Catalyst 9500 12-port 40G, Ess. License, no PS, no Fan
C9500-12Q-E-A-3 $6,900 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low
C9500-12Q-E-A-5 $11,040 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low
C9500-12Q-E-A-7 $15,640 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low
C9500-16X-10A $16,100 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-16X-10E $16,100 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-16X-1A $16,100 Fed Only, 9500 16P10G 1Y DNA Advantage, HW
C9500-16X-1E $16,100 Fed Only, 9500 16P10G 1Y DNA Essentials, HW
C9500-16X-2Q-A $16,515 Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch
C9500-16X-2Q-E $16,515 Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch
C9500-16X-A $16,535 Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage
C9500-16X-E $16,535 Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials
C9500-16X-E-A-3 $6,900 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low
C9500-16X-E-A-5 $11,040 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low
C9500-16X-E-A-7 $15,640 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low
C9500-16X-EDU $16,100 Catalyst 9500 16-port 10G, K12
C9500-24Q-10E $24,700 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-24Q-A $26,330 Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage
C9500-24Q-A= $24,700 Catalyst 9500 24-port 40G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-24Q-E $26,330 Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials
C9500-24Q-E= $24,700 Catalyst 9500 24-port 40G, Essentials License, no PS, no Fan
C9500-24Q-E-A-3 $11,800 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License
C9500-24Q-E-A-5 $18,880 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License
C9500-24Q-E-A-7 $26,750 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License
C9500-24X-A $16,560 Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24X-E $16,100 Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24Y4C-1A $21,600 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G 1Y DNA Advantage
C9500-24Y4C-1E $21,600 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G 1Y DNA Essentials
C9500-24Y4C-A $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage
C9500-24Y4C-E $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential
C9500-24Y4C-EA-3 $6,900 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-24Y4C-EA-5 $11,040 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-24Y4C-EA-7 $15,640 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-24Y4C-EDU $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, K12
C9500-32C-10A $32,400 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-32C-A $32,400 Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage
C9500-32C-E $32,400 Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential
C9500-32C-E-A-3 $11,800 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-32C-E-A-5 $18,880 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-32C-E-A-7 $26,750 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-32C-EDU $32,400 Catalyst 9500 32x100G, K12
C9500-32QC-1A $29,900 9500 1Y DNA Advantage, HW
C9500-32QC-A $29,900 Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage
C9500-32QC-E $29,900 Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential
C9500-32QC-E-A-3 $11,800 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-32QC-E-A-5 $18,880 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-32QC-E-A-7 $26,750 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-32QC-EDU $29,900 Catalyst 9500 32x40G, K12
C9500-40X-10A $24,700 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-40X-10E $24,700 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-40X-2Q-A $26,260 Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage
C9500-40X-2Q-E $26,290 Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials
C9500-40X-A $26,255 Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage
C9500-40X-A= $24,700 Catalyst 9500 40-port 10G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-40X-A-FTTD $13,700 9500 - 40 x 1G, 1 x 950W AC PSU, 3Y DNA Advantage
C9500-40X-E $26,255 Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials
C9500-40X-E= $24,700 Catalyst 9500 40-port 10G, Ess. License, no PS, no Fan
C9500-40X-E-A-3 $11,800 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License
C9500-40X-E-A-5 $18,880 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License
C9500-40X-E-A-7 $26,750 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License
C9500-48X-A $26,400 Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage
C9500-48X-E $26,400 Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials
C9500-48Y4C $0 Catalyst 9500 Base PID
C9500-48Y4C-1E $23,500 9500 1Y DNA Essentials, HW
C9500-48Y4C-A $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage
C9500-48Y4C-A-BUN $46,840 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40G-SR-BD
C9500-48Y4C-E $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential
C9500-48Y4C-EA-3 $11,800 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-48Y4C-EA-5 $18,880 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-48Y4C-EA-7 $26,750 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-48Y4C-EDU $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G and 4-port 40/100G , EDU

Phụ kiện mua thêm cho Core Switch Cisco 9500

C9500-NM-2Q $4,100 Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-2Q= $4,100 Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-8X $4,100 Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-8X= $4,100 Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-BLANK $0 Catalyst 9500 network module blank cover
C9K-PWR-1600WAC-R $3,000 Catalyst 9500 1600W Power Supply
C9K-PWR-1600WAC-R= $3,000 Catalyst 9500 1600W Power Supply
C9K-PWR-1600WACR/2 $3,000 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-1600WDC-R $3,000 1600W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-1600WDCR/2 $3,000 1600W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-650WAC-R $2,100 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-650WAC-R/2 $2,100 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-930WDC-R $2,100 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-930WDC-R/2 $2,100 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst C9500 datasheet

Cisco Catalyst C9500-48Y4C-A datasheet
 
Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Cisco Switch cũng như mua bán Cisco 9500 Switch, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1