Cisco C9404R-48U-BNDL-E

Cisco C9404R-48U-BNDL-E 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
$1-$5000
Mã P/N:
C9404R-48U-BNDL-E
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U , DNA-E LIC
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9404R-48U-BNDL-E ​Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U , DNA-E LIC

C9404R $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9404R= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis spare
C9404R-48U-BNDL-A $16,400 Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U, DNA-A LIC
C9404R-48U-BNDL-E $16,400 Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U , DNA-E LIC

Lựa chọn phụ kiện cho chuyển mạch core switch Cisco 9400 series

Giá List (USD)  Mô tả
C9400-DNA-A= $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-1R $6,8 Cisco DNA Advantage C9400 1Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-3R $12,850 Cisco DNA Advantage C9400 3Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-3Y $12,850 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5R $,560 Cisco DNA Advantage C9400 5Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-5Y $21,4 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage - 5 Year License
C9400-DNA-A-7R $29,130 Cisco DNA Advantage C9400 7Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-7Y $29,990 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 7 Year License
C9400-DNA-E $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential Term License
C9400-DNA-E= $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-1R $1,950 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 1Y Renewal
C9400-DNA-E-3R $3,670 Cisco DNA Essentials C9400 3Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-3Y $3,670 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5R $5,875 Cisco DNA Essentials C9400 5Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-5Y $6,1 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7R $8,3 Cisco DNA Essentials C9400 7Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-7Y $8,570 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 7 Year License
C9400-DNA-P-3Y $16,250 C9400 DNA Premier 3 Year Term License
C9400-DNA-P-5Y $25,5 C9400 DNA Premier 5 Year Term License
C9400-LC-24S $14,000 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-24S= $14,000 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-24XS $24,480 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)
C9400-LC-24XS= $24,480 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)
C9400-LC-48H $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48H= $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE+
C9400-LC-48H-B $3,000 Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48H for Bundle Select
C9400-LC-48H-B1 $1,500 Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48H for Bundle Select
C9400-LC-48P $7,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P= $7,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48P for Bundle Select
C9400-LC-48P-B1 $0 Cisco Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48P for Bundle Select
C9400-LC-48S $25,000 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48S= $25,000 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48T $7,140 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T= $7,140 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U= $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48U for Bundle Select
C9400-LC-48U-B1 $0 Cisco Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48U for Bundle Select
C9400-LC-48UX= $11,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
C9400-LIC= $0 Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-NW-A $0 Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License
C9400-PWR-2100AC $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply(Spare)
C9400-PWR-30AC $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 30W AC Power Supply
C9400-PWR-30AC= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 30W AC Power Supply
C9400-PWR-BLANK $0 Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover
C9400-PWR-BLANK= $55 Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover Spare
C9400-S-BLANK $0 Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover
C9400-S-BLANK= $51 Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover (Spare)
C9400-SR-BLANK= $0 Cisco Catalyst 9400 Series R Slot Blank Cover (Spare)
C9400-SSD-240GB $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-240GB= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-480GB= $3,570 Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-960GB= $6,1 Cisco Catalyst 9400 Series 960GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-NONE $0 No SSD Memory Selected
C9400-SUP-1 $14,280 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1= $,400 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module Spare
C9400-SUP-1/2 $14,280 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor-1 Bundle Select Option
C9400-SUP-1XL= $25,500 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module Spare
C9400-SUP-1XL/2 $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-B $5,100 Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL Bundle Select Option
C9400-SUP-1XL-Y $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y= $25,500 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Red Supervisor1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y-B $5,100 Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL-Y Bundle Select Option

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst 9400 datasheet

Cisco Catalyst C9404R-48U-BNDL-E datasheet

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Cisco Switch cũng như mua bán Switch Cisco 9400, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1