SL-44-SEC-K9

SL-44-SEC-K9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
$1-$2290
Mã P/N:
SL-44-SEC-K9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Security License for Cisco ISR 4400 Series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SL-44-SEC-K9 ​Security License for Cisco ISR 4400 Series

Phần mềm License Router Cisco ISR

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối phần mềm License Router Cisco ISR 4000 series

Giá List (USD)  Mô tả phần mềm License Cisco Router
L-SL-4320-APP-K9= $860 AppX license with 200 conns/ISRWAAS or 750 conns/vWAAS
L-SL-4330-APP-K9= $1,150 AppX license with 750 conns/ISRWAAS or 1300 conns/vWAAS
L-SL-4350-APP-K9= $2,300 AppX license with 1300 conns/ISRWAAS or vWAAS
L-SL-44-APP-K9= $3,600 AppX license 4431/4451 with WAAS/vWAAS 1300/2500 conns RTU
SL-4220-APP-K9 $750 AppX License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-APP-K9= $875 AppX License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SEC-K9 $1,000 Security License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SEC-K9= $1,224 Security License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SECNPE-K9 $1,000 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SECNPE-K9= $1,150 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4320-APP-K9 $750 AppX License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-APP-K9= $860 AppX License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-IPB-K9 $500 IP Base License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SEC-K9 $1,300 Security License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SEC-K9= $1,500 Security License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SECNPE-K9 $1,300 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SECNPE-K9= $1,500 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-UC-K9 $1,400 Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-UC-K9= $1,610 Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4330-APP-K9 $1,000 AppX License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-APP-K9= $1,150 AppX License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-IPB-K9 $1,000 IP Base License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SEC-K9 $1,500 Security License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SEC-K9= $1,750 Security License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SECNPE-K9 $1,550 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SECNPE-K9= $1,750 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-UC-K9 $1,400 Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-UC-K9= $1,610 Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4350-APP-K9 $2,000 AppX License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-APP-K9= $2,300 AppX License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-IPB-K9 $2,000 IP Base License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SEC-K9 $2,550 Security License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SEC-K9= $2,950 Security License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SECNPE-K9 $2,550 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SECNPE-K9= $2,950 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-UC-K9 $2,000 Unified Communication License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-UC-K9= $2,300 Unified Communication License for Cisco ISR 4350 Series
SL-44-APP-K9 $3,600 AppX License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-APP-K9= $3,600 AppX License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-IPB-K9 $4,000 IP Base License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SEC-K9 $4,000 Security License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SEC-K9= $4,600 Security PAK for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SECNPE-K9 $4,000 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SECNPE-K9= $4,000 SEC No Payload Encryption PAK for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-UC-K9 $2,000 Unified Communication License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-UC-K9= $2,300 Unified Communication PAK for Cisco ISR 4400 Series
FL-4220-BOOST-K9 $2,000 Booster Performance License for 4220 Series
FL-4220-BOOST-K9= $2,000 Booster Performance License for 4220 Series (SPARE)
FL-4220-PERF-K9 $1,000 Performance on Demand License for 4220 Series
FL-4220-PERF-K9= $1,150 Performance on Demand License for 4220 Series
FL-4320-BOOST-K9 $2,000 Booster Performance License for 4320 Series
FL-4320-BOOST-K9= $2,000 Booster Performance License for 4320 Series, SPARE
FL-4320-HSEC-K9 $700 U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series
FL-4320-HSEC-K9= $700 U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series
FL-4320-PERF-K9 $1,000 Performance on Demand License for 4320 Series
FL-4320-PERF-K9= $1,000 Performance on Demand License for 4320 Series
FL-4330-BOOST-K9 $3,750 Booster Performance License for 4330 Series
FL-4330-BOOST-K9= $3,750 Booster Performance License for 4330 Series, SPARE
FL-4330-HSEC-K9 $850 U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series
FL-4330-HSEC-K9= $850 U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series
FL-4330-PERF-K9 $1,500 Performance on Demand License for 4330 Series
FL-4330-PERF-K9= $1,500 Performance on Demand License for 4330 Series
FL-4350-BOOST-K9 $3,750 Booster Performance License for 4350 Series
FL-4350-BOOST-K9= $3,750 Booster Performance License for 4350 Series, SPARE
FL-4350-HSEC-K9 $1,000 U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series
FL-4350-HSEC-K9= $1,000 U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series
FL-4350-PERF-K9 $1,500 Performance on Demand License for 4350 Series
FL-4350-PERF-K9= $1,500 Performance on Demand License for 4350 Series
FL-4430-BOOST-K9 $5,250 Booster Performance License for 4430 Series
FL-4430-BOOST-K9= $5,250 Booster Performance License for 4430 Series SPARE
FL-4460-BOOST-K9 $8,250 Booster Performance License for 4460 Series
FL-4460-BOOST-K9= $8,250 Booster Performance License for 4460 Series
FL-4460-PERF-K9 $3,600 Performance on Demand License for 4460 Series
FL-4460-PERF-K9= $3,600 Performance on Demand License for 4460 Series
FL-44-BOOST-K9 $5,250 Booster Performance License for 4450 Series
FL-44-BOOST-K9= $5,250 Booster Performance License for 4450 Series, SPARE
FL-44-HSEC-K9 $1,250 U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series
FL-44-HSEC-K9= $1,250 U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series
FL-44-PERF-K9 $3,600 Performance on Demand License for 4400 Series
FL-44-PERF-K9= $3,600 Performance on Demand License for 4400 Series

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Cisco Router cũng như mua bán phần mềm License Router Cisco ISR, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc yêu cầu báo giá qua email contact@netsystem.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục

C8500L-8S4X

Mã P/N: C8500L-8S4X

C8300-1N1S-6T

Mã P/N: C8300-1N1S-6T