C8300-1N1S-4T2X

C8300-1N1S-4T2X 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C8300-1N1S-4T2X
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Router Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Router Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X

Router Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X
Mô tả Cổng 10G Cổng 1G Khe slots Bộ nhớ (DRAM)  Bộ nhớ (M.2 SSD) 
C8300-2N2S-4T2X C8300 2RU w / 10G WAN 2 4 2 SM 8 GB 16 GB
(2 khe cắm SM và 2 NIM và cổng Ethernet  2 NIM
2 x 10 Gigabit và 4 x 1-Gigabit Ethernet) 1 PIM
C8300-2N2S-6T C8300 2RU w / 1G WAN - 6 2 SM 8 GB 16 GB
(2 khe cắm SM và 2 NIM và 2 NIM
cổng Ethernet 6 x 1-Gigabit) 1 PIM
C8300-1N1S-4T2X C8300 1RU w / 10G WAN 2 4 1 SM 8 GB 16 GB
(1 khe cắm SM và 1 khe cắm NIM và 1 NIM
2 cổng Ethernet 10 Gigabit và 1 PIM
4 x 1 Gigabit Ethernet)  
C8300-1N1S-6T C8300 1RU w / 1G WAN - 6 1 SM 8 GB 16 GB
(1 khe cắm SM và 1 khe cắm NIM và 1 NIM
các cổng Ethernet 6 x 1-Gigabit) 1 PIM

Phụ kiện options

Mô tả
Ethernet WAN modules
C-NIM-1X Cisco NIM module 1-port 10G SFP/SFP+ with MACSec
LAN modules
NIM-ES2-4 Cisco 4-port Gigabit Ethernet switch NIM
NIM-ES2-8 Cisco 8-port Gigabit Ethernet switch NIM
NIM-ES2-8-P Cisco 8-port Gigabit Ethernet switch NIM with PoE support
C-SM-16P4M2X Cisco 22-port Catalyst L2 switch module with UADP ASIC
C-SM-40P4M2X Cisco 50-port Catalyst L2 switch module with UADP ASIC
Compute modules
UCS-E160S-M3/K9 UCS-E, single-wide, Intel Broadwell 6-core CPU; up to 64 GB RAM, 1-2 HDD
UCS-E180D-M3/K9 UCS-E, double-wide, Intel Broadwell 8-core CPU; up to 128 GB RAM, 1-4 HDD
UCS-E1120D-M3/K9 UCS-E, double-wide, Intel Broadwell 12-core CPU; up to 128 GB RAM, 1-4 HDD
Voice modules
NIM-2FXO 2-port FXO NIM
NIM-4FXO 4-port FXO NIM
NIM-2FXSP 2-port FXS NIM
NIM-4FXSP 4-port FXS NIM
NIM-2FXSP/4FXOP 2-port FXS and 4-port FXO NIM
NIM-4E/M 4-port E/M NIM
NIM-2BRI-NT/TE 2-port BRI (NT and TE) NIM
NIM-4BRI-NT/TE 4-port BRI (NT and TE) NIM
SM-X-8FXS/12FXO 8-port FXS and 12-port FXO single-wide service module
SM-X-16FXS/2FXO 16-port FXS and 2-port FXO single-wide service module
SM-X-24FXS/4FXO 24-port FXS and 4-port FXO single-wide service module
SM-X-72FXS 72-port FXS double-wide service module
NIM-PVDM-32 32-channel Voice DSP NIM Module
NIM-PVDM-64 64-channel Voice DSP NIM Module
NIM-PVDM-128 128-channel Voice DSP NIM Module
NIM-PVDM-256 256-channel Voice DSP NIM Module
SM-X-PVDM-3000 3080-channel high-density voice DSP module
SM-X-PVDM-2000 2048-channel high-density voice DSP module
SM-X-PVDM-1000 1024-channel high-density voice DSP module
SM-X-PVDM-500 768-channel high-density voice DSP module
NIM-1MFT-T1/E1 1-port multiflex trunk voice/clear-channel data T1/E1 module
NIM-2MFT-T1/E1 2-port multiflex trunk voice/clear-channel data T1/E1 module
NIM-4MFT-T1/E1 4-port multiflex trunk voice/clear-channel data T1/E1 module
NIM-8MFT-T1/E1 8-port multiflex trunk voice/clear-channel data T1/E1 module
DSL/broadband
NIM-VAB-A Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex A
NIM-VA-B Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex B
NIM-VAB-M Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M
NIM-4SHDSL-EA Multi-mode G.SHDSL NIM
Channelized T1/E1 and ISDN PRI
NIM-1CE1T1-PRI 1-port Multiflex trunk voice/channelized data T1/E1 module
NIM-2CE1T1-PRI 2-port Multiflex trunk voice/channelized data T1/E1 module
NIM-8CE1T1-PRI 8-port Multiflex trunk voice/channelized data T1/E1 module
Serial WAN interface
SM-X-1T3/E3 1-port clear-channel T3/E3 service module
NIM-1T 1-port serial high-speed WAN interface card
NIM-2T 2-port serial high-speed WAN interface card
NIM-4T 4-port serial high-speed WAN interface card
Async WAN interface
NIM-16A 16-port Asynchronous Module
NIM-24A 24-port Asynchronous Module
Wireless WAN (LTE)
P-LTEAP18-GL 4G/CAT18 LTE Advanced Pro Pluggable - Global
P-LTEA-EA 4G/CAT6 LTE Advanced Pluggable for North American and Europe
P-LTEA-LA 4G/ CAT6 LTE Advanced Pluggable for APAC, ANZ, and LATAM
NIM-LTEA-EA LTE Advanced for Europe and North America
NIM-LTEA-LA LTE Advanced for Asia Pacific, Australia and LATAM

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst  8300 Series

Cisco Catalyst 8300 datasheet
 
Cisco Catalyst 8300 Series
C8300-1N1S-6T C8300-1N1S-4T2X
C8300-2N2S-6T C8300-2N2S-4T2X
C8200L-1N-4T C8200-1N-4T
C8500-12X4QC C8500-12X
C8200-UCPE-1N8 C8500L-8S4X
Router Cisco ISR
Sản phẩm cùng danh mục

C8500L-8S4X

Mã P/N: C8500L-8S4X

C8300-1N1S-6T

Mã P/N: C8300-1N1S-6T