Tìm hiểu Cisco

Tính năng, lợi ích của Switch Cisco Catalyst 3650 series : Bạn có biết?

13/08/2019

Các Switch Cisco 3650 cấu hình cố định L2 / L3 có thể xếp chồng cung cấp chức năng của bộ điều khiển không dây. Switch 3650 kết hợp chức năng ngăn xếp 160 Gbps và hỗ trợ nhiều mô-đun cung cấp điện để đạt được cấu hình dự phòng linh hoạt. Cisco Catalyst 3650 cũng cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng LAN có dây / không dây, chẳng hạn như QoS và bảo mật. 

ĐIỂM NỔI BẬT SWICTH CISCO 3650

  • Được trang bị Cisco IOS XE Universal Image (Hỗ trợ dịch vụ LAN Base / IP Base / IP) 
  • Được trang bị Máy bay dữ liệu truy cập hợp nhất (UADP) ASIC được xây dựng để hỗ trợ Cisco ONE (Môi trường mạng mở) Có 
  • Chức năng điều khiển có khả năng quản lý lên đến 50 điểm truy cập không dây (Supports IP Base / IP services) 
  • Được trang bị cổng PoE + cung cấp điện (mô hình PSE)
  • Được trang bị các cổng downlink/uplink 
  • Hỗ trợ MACsec ( các mô hình IP Base / IP Services) Hỗ trợ Cisco StackWise-160

DANH SÁCH CISCO CATALYST 3650 SERIES

 
WS-C3650-24TS-L  Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
 WS-c3650-24TS-S  Cisco Catalyst 3650 - Layer 3- 24 10/100/1000 Ethernet port, 4x1G Uplinks, IP Base IOS-Managed
 WS-C3650-24TS-E  Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services
 WS-C3650-24TD-L  Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-24TD-S  Cisco Catalyst 3650 24 * 10/100/1000 Ethernet Ports - POE - 2*10G & 2*1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - Managed
 WS-C3650-24TD-E  Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-24PS-L  Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base
 WS-C3650-24PS-S  Cisco Catalyst 3650 24 10/100/1000 Ethernet Ports  - 4x1G SFP uplinks- Layer 3 - POE - IP Base IOS - managed
 WS-C3650-24PS-E  Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services
 WS-C3650-24PD-L  Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-24PD-S  Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base
 WS-C3650-24PD-E  Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-48TS-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48TS-S  Cisco Catalyst 3650 48 x 10/100/1000 Ehternet ports - Layer 3 - 4 x 1G SFP uplinks - IP Base IOS -Managed
 WS-C3650-48TS-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
 WS-C3650-48TD-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48TD-S  Cisco Catalyst 3650 48*10/100/1000 Ethernet Ports - 2x10G SFP+ Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - Managed
 WS-C3650-48TD-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-48TQ-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48TQ-S  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base
 WS-C3650-48TQ-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-48PS-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48PS-S  Cisco Catalyst 3650 48 10/100/1000 Ethernet PoE ports - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base IOS - Managed
 WS-C3650-48PS-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Services
 WS-C3650-48PD-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48PD-S  Cisco Catalyst 3650 48*10/100/1000 Ethernet POE+ Ports - 2x10G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base IOS -Managed
 WS-C3650-48PD-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-48PQ-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48PQ-S  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Base
 WS-C3650-48PQ-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services
 WS-C3650-48FS-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48FS-S  Cisco Catalyst 3650 48 * 10/100/1000 Ethernet Ports - Full PoE - 4 x 1G Uplinks - Layer 3 switching - IP Base - managed
 WS-C3650-48FS-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services
 WS-C3650-48FD-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48FD-S  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base
 WS-C3650-48FD-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IPServices
 WS-C3650-48FQ-L  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink LAN Base
 WS-C3650-48FQ-S  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Base
 WS-C3650-48FQ-E  Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Services
✅Bạn có thể tham khảo chi tiết các loại Catalyst 9300 phổ biến như:

Switch Cisco C9300-24P-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024pe.html
Switch Cisco C9300-24P-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024pa.html
Switch Cisco C9300-24T-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024ta.html
Switch Cisco C9300-24T-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930024te.html
Switch Cisco C9300-48T-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930048ta.html
Switch Cisco C9300-48T-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/cisco-c930048te.html
Switch Cisco C9300-24S-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300-24s-e
Switch Cisco C9300-24S-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300-24s-a
Module Cisco C9300-NM-8X: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/c9300-nm-8x
Module Cisco C9300-NM-4G: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/c9300-nm-4g
Module Cisco C9300L-STACK-KIT​=: https://netsystem.com.vn/module-quang-cisco/stack-kit

Các tin bài khác