Tìm hiểu Cisco

Loại Cable Cisco để định cấu hình bộ định tuyến, chuyển mạch và tường lửa

16/08/2019

Có nhiều loại Cáp Cisco trong kho. Nếu bạn không thấy những cái bạn cần trên trang web của chúng tôi, hãy cho chúng tôi mã cáp của Cisco và bạn sẽ nhận được chúng. Sau đây là một danh sách mã của cáp trong kho của chúng tôi. 

Có nhiều loại cáp Cisco để định cấu hình bộ định tuyến, chuyển mạch và tường lửa: Cisco Serial Cables, Cisco Smart Serial Cables, Cisco Crossover Cables, Cisco Octal Cables, Cisco Fiber Cables, Cisco Console Cables, and Transceivers for Cisco, etc.

Nếu bạn có yêu cầu lớn về cáp Cisco, bạn có thể gọi cho chúng tôi hoặc trò chuyện trực tiếp với nhân viên trực tuyến của chúng tôi để kiểm tra thêm chi tiết.

Cáp cho Router Cisco

CAB-V35MT  V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-V35FC  V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-232MT  RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-232FC  RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-449MT  RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-449FC  RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-X21MT  X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-X21FC  X. 21 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-530MT  RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet
CAB-SS-V35MT  V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-V35FC  V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-232MT  RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-232FC  RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-449MT  RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-449FC  RS-449 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-X21MT  X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-X21FC  X.21 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-530MT  RS-530 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 CAB-SS-530AMT  RS-530A Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet

Cáp stack cho switch Cisco

CAB-STACK-1M  Cisco StackWise 1M Stacking Cable
 CAB-STACK-3M  Cisco StackWise 3M Stacking Cable
 CAB-STACK-50CM-NH  Cisco StackWise 50CM Non-Halogen Lead Free Stacking Cable
 CAB-STACK-1M-NH  Cisco StackWise 1M Non-Halogen Lead Free Stacking Cable
 CAB-STACK-3M-NH  Cisco StackWise 3M Non-Halogen Lead Free Stacking Cable

Cable Cisco 

CAB-PPWR-PS1-1  Connects1Etherswitchpowersupplyto1EtherswitchModule
 CAB-ATM-DS3/E3  ATM Cable, DS-3 and E3, 10
 CAB-V35MT  V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-V35FC  V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-232MT  RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-232FC  RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-449MT  RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-449FC  RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-X21MT  X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-X21FC  X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet
 CAB-530MT  RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet
 CAB-7KCT1DB15  MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Thru Cable
 CAB-E1-PRI  E1- ISDN PRI Cable, 10 Feet
 CAB-E1-RJ45TWIN  E1 Cable RJ45 to Twinax (Balanced)
 CAB-E1-RJ45BNC  E1 Cable RJ45 to Dual BNC (Unbalanced)
 CAB-E1-TWINAX  E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced, 3 Meters
 CAB-E1-DB15  E1 Cable DB15 120 ohm/Balanced, 5 Meters
 CAB-E1-BNC  E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m
 CAB-HSI1  HSSI Cble, Male to Male Conn
 CAB-HNUL  Cabasy,Null Modem, DTE, HSSI
 CAB-U-RJ45  Red Color Cable for ISDN BRI U, RJ-45, 6 feet
 CAB-S/T-RJ45  Orange Color Cable for ISDN BRI S/T, RJ-45, 6 feet
 CAB-HD4-232FC  High Density 4-port EIA-232 Cable, Female, DCE
 CAB-HD4-232MT  High Density 4-port EIA-232 Cable, Male, DTE
 CAB-HD8-ASYNC  High Density 8-port EIA-232 Async Cable
 CAB-HD8-KIT  High Density 8-port Async Cable w/ 8 DB-25 Modem Connectors
Các tin bài khác