Tìm hiểu Cisco

Tham khảo bộ chuyển mạch Cisco 6800 và Cisco 6500 Switch Series

15/08/2019

SWITCH CISCO 6800 SERIES

Bộ chuyển mạch Cisco 6800 switch L3 được tối ưu hóa cho 10/40/100 Gigabit Ethernet. Dòng sản phẩm này bao gồm các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 6840-X / 6880-X có cấu hình cố định, sê-ri Cisco Catalyst 6807-XL / 6880-X mô-đun, Cisco Catalyst 6807-XL mô-đun và Cisco Catalyst 6800ia Series dành riêng cho Cisco Catalyst 6800ia Series dành riêng cho Truy cập tức thì của Catalyst.
bộ chuyển mạch Cisco 6800 Switch Series

ĐIỂM NỔI BẬT SWITCH CISCO 6800

 •   Equipped with Cisco IOS (Supports IP Base/IP Services/Advanced IP Services/Advanced Enterprise Services)
 •   Supports Cisco VSS (C6807-XL has a switching capacity of up to 22.8 Tbps)
 •   Supports Cisco TrustSec (MACsec/SGT/SGACL)
 •   Switching capacity of up to 11.4 Tbps (C6807-XL)
 •   Bandwidth of up to 880 Gbps pers slot (C6807-XL)
 •   IPv4 throughput of up to 300 Mpps (C880-X)
 •   IPv6 throughput of up to 150 Mpps (C6880-X)
 •   Equipped with 2 Native uplink ports of 40 G QSFP (C6824-X-LE-40G/C6840-X-LE-40G)

CẤU HÌNH CISCO 6800 SERIES SWITCH

MODEL NO DESCRIPTION
 C6816-X-LE  Cisco Catalyst 6832-X-LE Layer 3 Switch
 C6832-X-LE  Cisco Catalyst 6832-X-LE Layer 3 Switch - C1-C6832-X-LE. Manageable - 32 x Expansion Slots - 10GBase-X - Uplink Port - Modular - 32 x Expansion Slot
 C6824-X-LE-40G  C6824-X-LE-40G, Cisco Catalyst 6824-X-Chassis and 2 x 40G
 C6840-X-LE-40G  Cisco Catalyst C6840-X-Le-40g Layer 3 Switch - Manageable - 42 X Expansion Slots - 10gbase-X, 40gbase-X - Uplink Port - Modular - 40

SWITCH CISCO 6500 SERIES

Bộ chuyển mạch switch 6500 L3 được trang bị khung gầm 3/4/7/7. Thiết bị chuyển mạch dòng Cisco 6500 cung cấp hiệu suất cấp cao nhất của ngành phù hợp để triển khai ở lớp lõi, cung cấp tích hợp với nhiều dịch vụ mạng bao gồm không dây và bảo mật và mức độ bảo vệ đầu tư chưa từng có.

ĐIỂM NỔI BẬT SWITCH CISCO 6500

 •   Equipped with Cisco IOS (Supports IP Base/IP Services/Advanced IP Services/Advanced Enterprise Services).
 •   Supports Cisco VSS (Switching capacity of up to 4 Tbps)
 •   Supports Cisco TrustSec (MACsec/SGT/SGACL)
 •   Switching capacity of up to 2.08 Tbps.
 •   Bandwidth of up to 80 Gbps per slot.
 •   IPv4 throughput of up to 720 Mpps (WS-C6513-E)
 •   IPv6 throughput of up to 390 Mpps (WS-C6513-E)
 •   Supports various services modules (Wireless services module2, ASA Services Module, etc.)  
bộ chuyển mạch Cisco 6500 Switch

 THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CISCO 6500 SERIES SWITCH  

MODEL NO DESCRIPTION
 WS-C6503-E  Catalyst 6500 Enhanced 3-slot chassis, 4RU, no PS, no Fan Tray
 WS-C6504-E  Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis, 5RU, no PS, no Fan Tray
 WS-C6506-E  Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis, 12RU, no PS, no Fan Tray
 WS-C6509-E  Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis, 15RU, no PS, no Fan Tray
 WS-C6509-V-E  Catalyst 6500 Enhanced 9-slot Chassis (Vertical), No PS, Fan
 WS-C6513-E  Cisco Catalyst switch Enh C6513 Chassis, 13slot, 19RU, No Pow Supply, No Fan Tra
Các tin bài khác