SG350-28SFP-K9-EU

SG350-28SFP-K9-EU 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
VND 13,800,000
Mã P/N:
SG350-28SFP-K9-EU
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch
Thông số kỹ thuật sản phẩm

SG350-28SFP-K9-EU ​Cisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch

Thông số chung
Buttons Reset button
Cabling type Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Category 5
Ethernet or better for 1000BASE-T
LEDs System, Link/Act, PoE, Speed, LED power saving option
Flash 32 MB
CPU memory 256 MB
Đóng gói sản phẩm Cisco 350 Series Switch
Power Cord (Power Adapter for Desktop SKUs)
Mounting Kit included in all SKUs, including desktop models
Console Cable
Quick Start Guide
 
Cổng Ports
Mã part Total System Ports RJ-45 Ports Combo Ports (RJ-45 + SFP)
SF350-08 8 Fast Ethernet 8 Fast Ethernet  
SF352-08P 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SF352-08P 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SF352-08MP 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 8 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SF350-24 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo + 2 SFP
SF350-24P 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo + 2 SFP
SF350-24MP 24 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 24 Fast Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo + 2 SFP
SF350-48 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
SF350-48 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
SF350-48P 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
SF350-48MP 48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet 48 Fast Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
SG350-8PD 6 Gigabit Ethernet + 2 2.5G 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-10 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-10P 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-10MP 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SG355-10MP 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-20 20 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-28 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-28P 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-28MP 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-28SFP 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit SFP slots 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-52 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-52P 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
SG350-52MP 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 2 SFP slots, 2 Gigabit Ethernet combo
 
Tên mã sản phẩm Capacity in mpps (64-byte packets) Switching Capacity (Gbps)
SF350-08 1.19 1.6
SF352-08 4.17 5.6
SF352-08P 4.17 5.6
SF352-08MP 4.17 5.6
SF350-24 9.52 12.8
SF350-24P 9.52 12.8
SF350-24MP 9.52 12.8
SF350-48 13.09 17.6
SF350-48P 13.09 17.6
SF350-48MP 13.09 17.6
SG350-8PD 46.13 62
SG350-10 14.88 20
SG350-10P 14.88 20
SG350-10MP 14.88 20
SG355-10MP 14.88 20
SG350-10SFP 14.88 20
SG355-20 29.76 40
SG350-28 41.66 56
SG350-28P 41.66 56
SG350-28MP 41.66 56
SG350-28SFP 41.66 56
SG350-52 77.38 104
SG350-52P 77.38 104
SG350-52MP 77.38 104
 
Hỗ trợ Cisco SFP/SFP+ Modules
SKU Media Speed Maximum Distance
MGBSX1 Multimode fiber 1000 Mbps 500 km
MGBLH1 Single-mode fiber 1000 Mbps 40 km
MGBT1 UTP cat 5 1000 Mbps 100 m
 
Mã part Power Dedicated to PoE
SF350-48P 382W
SF350-48MP 740W
SG350-10P 62W
SG355-10P 62W
SG350-10MP 124W
SG350-28P 195W
SG350-28MP 382W
 
Mã part Packet Buffer
SF350-08 12Mb
SF352-08 1.5Mb
SF352-08P 1.5Mb
SF352-08MP 1.5Mb
SF350-24 12Mb
SF350-24P 12Mb
SF350-24MP 12Mb
SF350-48 24Mb
SF350-48P 24Mb
SF350-48MP 24Mb
SG350-8PD 12Mb
SG350-10 12Mb
SG350-10P 12Mb
SG355-10P 12Mb
SG350-10SFP 1.5Mb
SG350-20 1.5Mb
SG350-10MP 12Mb
SG350-28 12Mb
SG350-28P 12Mb
SG350-28MP 12Mb
SG350-28SFP 12Mb
SG350-52 24Mb
SG350-52P 24Mb
SG350-52MP 24Mb
 
Kích thước (W x H x D)
SF350-08, SF352-08, SF352-08P, SF352-08MP 279.4 x 44 x 170 mm (11.0 x 1.45 x 6.69 in)
SF350-24, SG350-28 440 x 44 x 202 mm (17.3 x 1.45 x 7.95 in)
SF350-24P, SF350-24MP, SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP, SG350-28SFP, SG350-52 440 x 44 x 257 mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
SF350-48P, SF350-48MP, SG350-52P, SG350-52MP 440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
SG350-8PD 440 x 44 x 350 mm (17.3 x 1.45 x 13.78 in)
SG350-10, SG350-10P, SG350-10SFP 280 x 44 x 170 mm (11.0 x 1.45 x 6.69 in)
SG355-10P, SG350-20 440 x 44 x 203 mm (17.3 x 1.45 x 7.99 in)
SG350-10MP 160 x 30 x 128 mm (6.3 x 1.18 x 5.04 in)
Cân nặng
SF350-08 1.18 kg (2.60 lb)
SF352-08 1.06 kg (2.34 lb)
SF352-08P 1.16 kg (2.56 lb)
SF352-08MP 1.16 kg (2.56 lb)
SF350-24 2.72 kg (6.0 lb)
SF350-24P 4.08 kg (8.99 lb)
SF350-24MP 4.12 kg (9.08 lb)
SF350-48 3.58 kg (7.89 lb)
SF350-48P 5.59 kg (12.32 lb)
SF350-48MP 5.61 kg (12.37 lb)
SG350-8PD 2.5 kg (5.51 lb)
SG350-10 1.09 kg (2.40 lb)
SG350-10P 1.19 kg (2.62 lb)
SG355-10P 2.36 kg (5.20 lb)
SG350-10MP 1.19 kg (2.62 lb)
SG350-10SFP 2.08 kg (4.59 lb)
SG350-20 2.12 kg (4.67 lb)
SG350-28 2.75 kg (6.06 lb)
SG350-28P 3.83 kg (8.44 lb)
SG350-28MP 3.37 kg (7.43 lb)
SG350-28SFP 2.7 kg (5.95 lb)
SG350-52 2.75 kg (6.06 lb)
SG350-52P 3.81 kg (8.40 lb)
SG350-52MP 3.83 kg (8.44 lb)
switch Cisco 350 Series
Mô tả List Price
MGBLH1 Cisco Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver 318
MGBSX1 Cisco Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver 159
SF220-24-K9-EU Cisco SF220-24 24-Port 10/100 Smart Switch 252
SF220-24P-K9-EU Cisco SF220-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch 547
SF220-48-K9-EU Cisco SF220-48 48-Port 10/100 Smart Switch 443
SF250-24-K9-EU Cisco SF250-24 24-Port 10/100 Smart Switch 277
SF250-24P-K9-EU Cisco SF250-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch 634
SF350-08-K9-EU Cisco SF350-08 8-port 10/100 Managed Switch 228
SF350-24-K9-EU Cisco SF350-24 24-port 10/100 Managed Switch 350
SF350-24MP-K9-EU Cisco SF350-24MP 24-port 10/100 Max PoE Managed Switch 1,277
SF350-24P-K9-EU Cisco SF350-24P 24-port 10/100 POE Managed Switch 798
SF350-48-K9-EU Cisco SF350-48 48-port 10/100 Managed Switch 800
SF350-48P-K9-EU Cisco SF350-48P 48-port 10/100 POE Managed Switch 1,490
SF95-24-AS Cisco SF95-24 24-Port 10/100 Switch 135
SF95D-16-AS Cisco SF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch 78
SG220-26-K9-EU SG220-26 26-Port Gigabit Smart Switch 379
SG220-50-K9-EU SG220-50 50-Port Gigabit Smart Switch 783
SG220-50P-K9-EU SG220-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch 1,568
SG250-08-K9-EU Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch 178
SG250-18-K9-EU Cisco SG250-18 18-Port Gigabit Smart Switch 410
SG250-26-K9-EU Cisco SG250-26 26-port Gigabit  Switch 491
SG250-26P-K9-EU Cisco SG250-26P 26-port Gigabit PoE Switch 997
SG250-50-K9-EU Cisco SG250-50 50-Port Gigabit Smart Switch 1,013
SG350-10-K9-EU Cisco SG350-10 10-port Gigabit Managed Switch 335
SG350-10MP-K9-EU Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch 647
SG350-10P-K9-EU Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch 542
SG350-10SFP-K9-EU Cisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch 628
SG350-20-K9-EU Cisco  SG350-20 20-port Gigabit Managed Switch 573
SG350-28-K9-EU Cisco SG350-28 28-port Gigabit Managed Switch 807
SG350-28MP-K9-EU Cisco SG350-28MP 28-port Gigabit POE Managed Switch 1,583
SG350-28P-K9-EU Cisco SG350-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch 1,129
SG350-28SFP-K9-EU Cisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch 1,363
SG350-52-K9-EU Cisco SG350-52 52-port Gigabit Managed Switch 1,425
SG350-52P-K9-EU Cisco SG350-52P 52-port Gigabit PoE Managed Switch 2,250
SG350X-24-K9-EU Cisco SG350X-24 24-port Gigabit Stackable Switch 1,207
SG350X-24MP-K9-EU Cisco SG350X-24MP 24-port Gigabit POE Stackable Switch 2,241
SG350X-24P-K9-EU Cisco SG350X-24P 24-port Gigabit POE Stackable Switch 1,638
SG350X-48-K9-EU Cisco SG350X-48 48-port Gigabit Stackable Switch 1,897
SG350X-48P-K9-EU Cisco SG350X-48P 48-port Gigabit POE Stackable Switch 2,672
SG350XG-24F-K9-EU Cisco SG350XG-24F 24-port Ten Gigabit (SFP+) Switch 4,444
SG350XG-24T-K9-EU Cisco SG350XG-24T 24-port 10GBase-T Stackable Switch 5,714
SG350XG-2F10-K9-EU Cisco SG350XG-2F10 12-port 10GBase-T Stackable Switch 2,698
SG350XG-48T-K9-EU Cisco SG350XG-48T 48-port 10GBase-T Stackable Switch 11,111
SG550X-24MP-K9-EU Cisco SG550X-24MP 24-port Gigabit PoE Stackable Switch 4,595
SG550XG-24F-K9-EU Cisco SG550XG-24F 24-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch 5,079
SG550XG-8F8T-K9-EU Cisco SG550XG-8F8T 16-Port 10G Stackable Managed Switch 4,762
SG95-16-AS Cisco SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch 222
SG95-24-AS Cisco SG95-24 Compact 24-Port Gigabit Switch 316
SG95D-08-AS Cisco SG95D-08 8-Port Gigabit Desktop Switch 79

Switch Cisco Small Business

Lựa chọn các dòng Switch Cisco SMB có thể bạn quan tâm

Switch Cisco Small Business
Cisco 95 Series Unmanaged Switches Cisco 350 Series Managed Switches
Cisco 110 Series Smart Switches Cisco 350X Series Stackable Managed Switches
Cisco 220 Series Smart Plus Switches Cisco 300 Series Stackable Managed Switches
Cisco 250 Series Smart Switches Cisco 550X Series Stackable Managed Switches

✅ Liên hệ để có giá Cisco SF220-24 tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Sản phẩm cùng danh mục

CBS220-24T-4G-EU

Mã P/N: CBS220-24T-4G-EU

CBS220-8T-E-2G-EU

Mã P/N: CBS220-8T-E-2G-EU