N9K-PAC-3000W-B

N9K-PAC-3000W-B 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(50% OFF)
Mã P/N:
N9K-PAC-3000W-B
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-PAC-3000W-B | Cisco Nexus 9500 Accessories | Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)