N9K-PAC-3000W-B

N9K-PAC-3000W-B 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(50% OFF)
Mã P/N:
N9K-PAC-3000W-B
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-PAC-3000W-B | Cisco Nexus 9500 Accessories | Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1