N9K-C9516

N9K-C9516 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N9K-C9516
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9516 Chassis with 16 line card slots
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-C9516 | Cisco Nexus 9500 Chassis | Cisco Nexus 9516 Chassis with 16 line card slots

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)