N9K-C9504

N9K-C9504 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N9K-C9504
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-C9504 | Cisco Nexus 9500 Chassis | Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1