N3K-C3524P-10GX

N3K-C3524P-10GX 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C3524P-10GX
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 3524-X Switch with 24 SFP+ ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C3524P-10GX | Cisco Nexus 3500 Series Switches | Cisco Nexus 3524-X Switch with 24 SFP+ ports

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1